www.ToreForslund.com
 

Tore Forslund med sin älskade "concertina"

Tore Forslund förkunnelse hade länge väckt irritation. För att få tyst på honom placerades han i en liten kyrka i Norrland.

När han kom till Borgvattnet 1981 och började attackera de ockulta företeelser som förekom i Prästgården fanns det också en journalist närvarande. Snart visste hela Sverige vem "Spökprästen från Borgvattnet" var. Det dröjde inte länge innan han avstängdes från predikostolen och han begärde senare avsked från sin präst-tjänst.

Tore Forslund avled den 15 mars 2000.

 
 
     

I aktion på gatan

Tore Forslunds personliga vittnesbörd

Gud kan aldrig misslyckas med en människa.

 

Så blir man frälst

Vad menar Gud med uttrycket pånyttfödd?

Livet efter döden

 

"Spökprästen" från Borgvattnet

Spökfrågan i Borgvattnet + Jesu tillkommelse
Del 1 15 min  Del 2 15 min  Del 3 15 min
Del 4 15 min  Del 5 15 min  Del 6 15 min

Så började det
Högmässa i Borgvattnets kyrka 14 juni 1981
30 min
Högmässa i Borgvattnets kyrka 20 juni 1981
30 min
Tidningsurklipp:Jag skall driva ut de onda andar som härskar i prästgården.


Avstängd från Svenska Kyrkan
T.F. överklagar avstängningen
Tidningsurklipp
Avskedspredikan i Folkets Hus i Östersund
Ämne: Det andliga läget i Svenska Kyrkan och svensk kristenhet för övrigt.
Del 1   Del 2   Del 3   Del 4

Skyfallet i Borgvattnet 31.5.88


Sveriges allvarliga profetiska läge

sweeden-clear.gif (7546 bytes)

Budskap 21.2.82
Är Sverige i ett Nineveläge?
Del 1      Del 2      Del 3
30 min    30 min    20 min
1,1MB    1,5MB    1,1MB

Sverige kan ännu räddas
Uppenbarelse om den sista väckelsen före Jesu tillkommelse (av Tommy Hicks)

Tommy Hicks:"Atomkraften i Jesu Namn."

Profetvånda inför domsprofetiorna 1997


Övriga varningsskrifter (Varningsrop del I-VII,Står Sverige inför domsakter, Hög tid att tända moteldarna, samt Kan "kärntrupperna" bli redskap till ett starkt genombrott i Norden?)

Profetia om Ryssland
En ny profetisk situation


Budskap 30.1.83
Sverige dömt till undergång?
Sverige har passerat gränsen?


T.F. menar att en dom uttalats över Sverige och nu gäller det att rädda de människosjälar som går att rädda.


Del 1      Del 2      Del 3
30 min    30 min     20 min
1,4MB    1,5MB      1,4MB

Kommentar till ovanstående av T.F. 1993
(Hur kunde domen över Sverige uppskjutas ännu en tid?)

Jesu konungamakt eller Antikrists världsregering?

del 1 del 2 del 3 del 4

Evigt Utkorad eller Evig förtappad
del 1 del 2 del 3 del 4

Profetiska Budskap 1981 - 1983 ljud
Profetiska Budskap text


I serien Nu är den yttersta tiden finns:

Nu är den yttersta tiden.
del 1 del 2 del 3 del 4
1.Irak, Ryssland, Kina och Israel i profetians ljus.
del 1 del 2 del 3 del 4
2.Begynnelsen till födslovåndorna.
del 1 del 2 del 3 del 4
3.Den sista väckelsevinden på jorden före domsakterna.
del 1 del 2 del 3
4. Brudens hemfärd.
del 1 del 2 del 3 del 4 5.Vedermödan och slaget vid Harmagedon.
del 1 del 2 del 3 del 4
6.Tusenårsriket/Den yttersta domen
del 1 del 2 del 3 del 4

 


Jesu Kristi och hans apostlars lära

Bibelstudier - text
Del 1-8 av serien Jesus Kristus
och hans apostlars lära

(Endast text)
I. Den heliga skrift.
II. Den ende sanne Guden.
III. Skapelsen.
IV. Människan - före och efter syndafallet.
V. Jesu försonings- och förlossningsverk.
VI. Vägen till frälsning.
VII. Helgelsen + Sammanfattning.
VIII. Guds församling.(finns endast som avskrift av kassett)
IX. Nådens medel eller nådemedlen (Avskrift av kassett).


Bibelstudier - ljud
Del 9 - 12 av serien Jesus Kristus och hans apostlars lära

(Ljud )
II. Den ende sanne Guden
del 1 del 2 del 3 del 4

IX. Nådens medel eller nådemedlen.
del 1 del 2 del 3 del 4
X.Nådegåvorna och tjänstegåvorna
del 1 del 2 del 3 del 4
XI. En evig utkorelse
eller en evig förtappelse.
XII. Nu är den yttersta tiden.
del 1   del 2    del 3    del 4


flagusa.gif (2678 bytes)

I Amerika 1983 - 1985
Skandinaviskt möte i Los Angeles
831029
del 1     del 2
Ämne: Människan efter döden


Till minne

Vännen Kurt Ingebrands dikt till Tore Forslunds minne

Bibliografi bestående av tidningsurklipp

Skrifter
Dagens Dikt och Dagens Manna


Tore berättar ur sitt liv och leverne

Allt Guds rådslut - en modern postilla del 1
del 2 del 3

Prästerna som trodde för mycket på Gud - en roman Prästerna som trodde för mycket på Gud - en roman av Tore Forslund del 1 del 2 del 3 del 4

Vårt farväl till skökokyrkan och hennes döttrar

Utanför lägret del 1 del 2

"Guds lilla röda"

Jesu Kristi Konungamakt eller Antikrists världsregering?

Innesluten i frälsningens kupol del 1

DAGBOK 13.5.99 - 31.12.99
Resten av mitt liv - poetisk journal
del 1A med förord del 1B del 2A del 2B del 3A del 3B

I Herrens händer - dikter av Tore Forslund del 1 del 2 del 3

Poetisk dagbok 1995 - del I till VI

Din Nåd är varje morgon ny 1996.

Också detta år - dikter 1994.

Närmare himlen för varje dag - dikter 1996.

Bara en människoson - dikter 1995.

Låt trädet stå kvar också detta år - betraktelser av Tore Forslund. del 1 del 2 del 3

Nog i Jesu Blod - dikter 1993.

 

Ingen copyright vad gäller material som producerats av Tore Forslund

webmaster@toreforslund.com