Det levande Vattnet

Vätterns vatten vid Jönköping

J E S U  K R I S T I  OCH  HANS

A P O S T L A R S   L Ä R A !

A v  T O R E   F O R S L U N D

Tidigare kyrkoadjunkt i Borgvattnet

barrainbow.gif (1633 bytes)

Innehåll

Förord
Kap 1 Den heliga skrift
 
Kap 2  Den ende sanne Guden
Kap 3 Skapelsen
Kap 4  Människan- före och efter syndafallet
Kap 5 Jesu försonings- och förlossningsverk
Kap 6 Vägen till frälsning
 
Kap 7 Helgelsen
VIII. Guds församling.(avskrift av kassett)
IX. Nådemedlen. (avskrift av kassett)
X. Nådegåvorna och tjänstegåvorna.
XI. En evig utkorelse
eller en evig förtappelse.
XII. Nu är den yttersta tiden.

barvine.gif (2131 bytes)

Lyssna på ljudband

realaud2.gif (1616 bytes)      Bibelstudier - Ljud    realaud2.gif (1616 bytes)

bar1.jpg (7388 bytes)

Prästgården i Borgvattnet
Prästgården- fram
Prästgården-bak

bargron.gif (777 bytes)

Till Index-sidan

bukett.gif (6745 bytes)


Förord.

Det här är en skrift som steg för steg går igenom huvudmomenten i VÅR KRISTNA TRO; den tro som en gång för alla är överlämnad åt de heliga.Se Judas brev vers 3. Skriften är
ej skriven enbart eller speciellt för teologer, utan för allt Guds folk och även för den som
ännu ej kommit fram till en frälsande tro på Jesus Kristus.Sanningen i Guds Ord skall
bli oss till frälsning och Guds Ords sanning skall göra oss fria !

Bro den 19 januari 1997.

Tore Forslund.

Till början

Innehåll