Skyfallet i Borgvattnet månadsskiftet maj-juni 19 1988. (skyfall.htm)