Vad innebär det att bli född på nytt? (Ur skriften Dagens Dikt och Dagens Manna årg1-2, manna111.htm)

 

20 januari 1990.

 

"Giv mig, min son, ditt hjärta . . ."
Ordspr. 23:26 A.

 

Min son, du gav Mig ditt hjärta som helt ung och du skall veta
och låt ditt budskap gå vidare ut, att Mitt Verk personligen
hos en människa börjar alltid inifrån, i hjärtat. - Med
hjärtat menar Jag Herren ej först och främst det fysiska
hjärtat som pumpar blod och uppehåller livet hos er människor
rent lekamligt. Jag Herren talar här om er andes innersta. Jag
Herren har ju sagt, att jag nedlagt evigheten i människans
ande. - Det är därför Jag kallade dig tidigt att ge Mig Herren
ditt hjärta, ty Jag har ju sagt, att från hjärtat utgår livet.
Det betyder, säger Jag Herren, och låt budskapet gå vidare
till alla du möter på vägen, att om syndens orenhet, satan och
demonerna bor och härskar i människans innersta så är där
andlig död och slutet blir om människan framhärdar i denna
ställning inför Mig den andra döden eller den yttersta domens
slutgiltiga skilsmässa från Mig Herren, men förkunna det glada
budskapet, att om en människa öppnar sitt hjärta för Mig, så
går Jag Herren in till den människan och håller en
frälsningens måltid med henne som Jag ju lovat i Mitt Ord,
vilket betyder att Jag Herren driver ut satan ur hjärtat, Jag
renar hjärtat genom kraften i Mitt Blod, Jag flyttar in i
hjärtat med Min helige Ande. Min son, det är detta Jag Herren
kallar för pånyttfödelse och det Liv Jag ger är ett
övernogsliv. - Så lev alltid detta överflödande Liv
tillsammans ned Mig och Jag Herren skall i sanning inte svika
i trofasthet. Det Eviga Liv Jag givit dig som en gåva skall
när du blir fri från ditt kött nå sin fulländning. Jag är med
dig nu och alltid som Jag lovat dig, Min son. Amen.

 

Tore Forslund.