Gud kan aldrig misslyckas med en människa. Ur Dagens Dikt och Dagens Manna årg 1 3 februari 1990.

3 februari.

 

" . . . alla sjuka botade Jesus, på det att det skulle

fullbordas, som var sagt genom profeten Esaias som sade:

'Han tog på sig våra skröpligheter, och våra sjukdomar bar

han' ".

Matt. 8: 16 B - 17.

 

Jag Herren har aldrig misslyckats med någon som sökt sig till
Mig och av hjärtat förtröstat på Mina Löften. - Jag har ju ej
anseende till personen och som Jag gjorde när Jag vandrade här
på jorden i det Jag botade alla som sökte Min hjälp så gör Jag
Herren också i dag.

Eftersom Jag sagt, att Jag vill att alla människor skall vända
sig till bättring, att alla skall bli frälsta och komma till
sanningens kunskap, så gäller Mina löften också era kroppar
och era själar. - Lägg märke till vad aposteln Petrus säger då
han predikade för de första av hednisk härkomst i Kornelii hus
om Mig och Mitt frälsningsverk. Han säger, att Gud Min
himmelske Fader smort Mig med den Helige Ande och kraft och
att Jag vandrade omkring och gjorde väl och att Jag botade
alla som var överväldigade av djävulen . . .

Självfallet utför Jag Herren detta verk än i dag, eftersom det
har fullbordats som profeten Jesaja profeterade om Mig,
nämligen att Jag Herren bar era sjukdomar i Min kropp uppå
trä.

Tveka och tvivla alltså ej längre utan ta emot vad Jag vunnit
åt er genom Min död och Min uppståndelse för er. I detta Mitt
frälsningsverk för er är i sanning inneslutet läkedom för både
kropp och själ, säger Jag Herren er Läkare. Amen.