Ur Dagens Dikt och Dagens Manna 24.2.93 årgång 2

 

24 februari.1993

 

Livet är inte slut ...

 

Livet är inte slut
ens när du går ut
och lämnar jorden,
nej,sanna är orden
på Bibelns blad,
att det finns en stad
vars Skapare och Byggmästare är Gud själv
och genom denna stad
rinner djup och bred Livets Älv ...

---------------------

 

Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig,han skall
leva,om han än dör;och var och en som lever och tror på mig,han
skall aldrig någonsin dö . . .” Joh.11:25-26.
Läs också:Luk.16:19-31.

 

 

 

Många från Mig vända människor tror att i och med döden så är
deras liv slut,men så är det inte alls,säger Herren,ty ert
liv fortsätter på andra sidan den lekamliga dödens gräns,
antingen tillsammans med Mig och Mina heliga och Mina änglar
eller tillsammans med djävulen och de förtappades skara och
demonerna utanför Mitt Rikes område. - Betänk,säger Jag Herren
er,huru den rike mannen Jag fordom talade om vaknade upp i döds­
riket utan möjlighet att förändra sin egen situation eller att
förändra situationen för sina fem bröder.

 

Den,som tror på Mig,har Jag lovat och sagt,att han skall leva
om han än dör lekamligen och var och en,som lever i gemenskap
med Mig,han skall aldrig någonsin dö den död,som Jag i Mitt
Ord benämner den andra döden,ty den andra döden är oåterkallelig,
den betyder nämligen definitiv förtappelse,säger Jag Herren er.

- Lev därför som en gren i Mig,som är Vinträdsstammen och ni
skall rikligen överleva nu och till evig tid,säger Herren,Herren,
Herren.Amen.Amen.Amen.