Så blir du frälst.

 

"Var vid gott mod, min son; dina synder förlåtas."
Matt. 9: 2B.

 

Du kunde aldrig i evighet betala av din stora skuld inför Mig
och därför bör du ej försöka de egna tankarnas, de egna
gärningarnas, de egna ansträngningarnas lagiska väg, säger
Herren, ty Min Lag är given till syndens kännedom som Min
tjänare aposteln Paulus så klart undervisat om. Du som vet om
din synd och din svaghet inför Mig, vet att Lagen har fått sin
ände i ditt liv och nu får du leva av nåd och ständigt får du
tacka Mig för att alla synder är förlåtna blott och bart för
det Verk Jag Herren utförde för dig, när Jag gick emellan och
som Din Ställföreträdare gjorde din sak helt god. - Min
apostel Johannes har ju sagt, att Jag Herren är försoningen
för era synder, Ja, ock för hela världens synd. En sådan
Borgensman och Försonare för er blev Jag Herren när Jag
betalde er skuld genom Mitt Blod. Jag Herren led straffdomen
när Jag till och med smakade gudsövergivenhetens mörker, när
Jag tog alla era sjukdomar på Mig och när Jag Herren stod upp
från de döda, för att ge er alla som tar emot frälsningen som
en gåva evigt liv. - Så frukta då ej eller tvivla, men tro
allenast på Mig och Mina löften nu och till evig tid, säger
Jag Herren er. Amen.