Kommentar av Tore Forslund till budskapet "Sverige dömt till undergång"
som han fick 10 år tidigare.

 

Kapitel 5.

 

Hur kunde domen över de nordiska länderna hejdas?-- Läs detta
kapitel,min vän,noggrant,ty det var något oerhört i positiv mening
som började hända på 80-talet. En skara människor började
"kasta sig i gapet till landets försvar" som det står om i Hes.22:30.
En skara unga människor gav sig helt s a s på Herrens altare. -

När vi kom till USA och Mexiko och hörde dessa goda rapporter,
så talade Gud till oss och vi blev klara över att domarna över
nordanland skulle kunna hejdas .... Framför allt var det här fråga
om det som kom att "ha sin bränn­punkt" inom den s k trosväckelsen
eller trosrörelsen.Lägg märke till i detta sammanhang artikeln:Hur
kunde domen över de nordiska länderna hejdas? -Märkligt och
mäktigt är det som sedan under en tioårsperiod hänt i spåren av trosväckelsen.. -

I Sverige har Livets Ord i Uppsala varit en speciell kanal för väckelse
och Andeut­gjutelse ... Speciellt för dig som satt frågetecken för
LIVETS ORD
i Uppsala vill jag berätta följande:När jag 1981 var
förföljd och hindrad av min biskop i Härnösands stift Bertil Werkström,
så fick jag ett profetiskt budskap där Herren sade bl a:"Jag skall resa
upp en man mitt emot Werkström... "  - Lägg märke till att vid denna
tidpunkt 1981,så fanns ej Församlingen Livets Ord i Uppsala och Ulf
Ekman gick vid denna tid på bibelskola i USA. Bertil Werkström var
1981 ännu kvar i Härnösand. 1983 blev Werkström ärkebiskop och
flyttade till Uppsala. I maj månad 1983 grund­ades Församlingen Livets
Ord och Ulf Ekman blev Församlingens pastor. - Personligen är jag
övertygad om liksom min familj samt "missionsvänner" inom Stiftelsen
Gatumissionen Det Levande Vattnet att den man jag profeterade om
1981 var Ulf Ekman.

- I sanning:"HERREN gör fattig,Han gör ock rik;Han ödmjukar,men
Han upphöjer ock." Se Hannas lovsång i 1 Sam.2:7. -
Gud är med andra ord SUVERÄN ...

 

/Jag står i tacksamhetsskuld till våra kära vänner Sonja och Otto
Christensen,som nu i februari 1993 aktualiserade den här om­
nämnda profetian./ Innan du lämnar det här kapitlet,så lägg märke
till Eva-Marias syn från den 10 juli 1983 om den sista mäktiga,
korta men intensiva väckelsen och skördetiden över jorden innan
Jesus hämtar hem sin Brud och mörker kommer över jorden i
och med den stora vedermödans domsperiod.. - Lägg också
märke till Eva-Marias väckelserop till det svenska folket och till
den ljumma "Laodiceakyrkan",men lägg också märke till segervägen
enligt 2 Krön7:14.

 


Hur kunde domen över de nordiska länderna hejdas?

 

Det berättas om en liten bönegrupp av finländare cirka en mil från
ryska gränsen som i tio års tid bett för sitt land. Den 1 oktober
1978 när de fastade och bad fick de ta emot följande märkliga
profetia:"Åk till Amerika och ta trosförkunnelsen med er tillbaka till
detta land. Om Mitt folk tar emot trosförkunnelsen så kommer
domen mot denna nation att hejdas ock Jag kommer att använda
det finska folket till att ta Ordet om tron in i Sovjetunionen." -

De visste inte vad det speciella uttrycket trosförkunnelsen egentligen
betydde i sammanhanget,men två från bönegruppen leddes på märk­
liga vägar till dem i USA som är Herrens speciella trosförkunnare. -

Under tiden som detta hände förberedde Herren Jim Kaseman och
några andra på en speciell trosuppgift i Finland och Sovjet. Finland
har öppnat för trons Ord och massor av t ex Kenneth Hagins böcker
har slussats in i Sovjet. När vi - jag och min familj - hörde i USA och
Mexiko om att även Sverige tagit emot den här omnämnda trosför-
kunnelsen ,så fick vi klart för oss,att det var en väsentlig orsak till att
domen hejdats för närvarande också över Sverige.

Detta torde utan tvekan gälla också Norge!

 

Låt oss nu/detta skrives den 3 mars 1991 / kasta oss i gapet till försvar
för landet, ja för hela Skandinavien och Nordkalotten. Vägen till seger är -
liksom för Israel fordom - tecknad i 2 Krön. 7:14. Slå upp och läs i din
Bibel och handla sedan i tro och lydnad på detta Löfte.

 

Räddningen ligger i Guds Sons Blod som renat,renar och bevarar oss
rena enligt det stora Löftet i 1 Joh. 1:7,att om vi vandrar i ljuset som
Herren själv är Ljuset, så skall vi kunna ha gemenskap med varandra
och Jesu,Guds Sons,Blod skall rena oss från ALL SYND.Amen.I Jesu
Namn.Amen.

 

Thore Forslund.

 


En syn från Herren

som jag mottog i samband ned en bönestund inom familjen
söndagen den 10 juli 1983 - Under några få sekunder blev
Jag i Anden tagen bort från Jorden,upp i rymden. Där såg jag
att Jorden var mörklagd, dock brann det på vissa platser små
eldar, Sedan såg jag en man komma gående med en brinnande
fackla i handen. Han gick omkring över hela jorden och tände
eld på alla platser där det var möjligt att tända och under en
kort period såg Jag huru det brann en häftig brand. Till sist
såg jag all eld samlas och försvinna upp från Jorden.

 

När Jag åter såg på Jorden var den helt mörk, inget ljus fanns
längre att se - allt var svart.

 

Jesus sade:"Så länge som dagen varar måste vi göra dens
gärningar som har sänt mig; natten kommer då ingen kan
verka." Joh.9:4.

 

Herren gav mig också förklaringen på synen: Jorden var
mörklagd av människornas ogud­aktighet. De små eldarna
var de ärliga bönesjälarna som valt att ge sig helt åt Herren
i denna onda tid. Mannen med den brinnande facklan var Jesus.
Den häftiga brand som uppstod var den sista väckelsen
som går över jorden, Elden som samlades tillhopa och
försvann var bruden son for upp för att möta Jesus i
skyn.

Eva-Maria Forslund.

 

 

Jag vill rekommendera varje läsare av "En Ropandes Röst"
att ta del av den härliga men sam­tidigt skakande syn som
Eva-Maria fick vid ovan nämnda bönestund. När jag tog del
av synen så fick jag samma uttydning av densamma som
Eva-Maria här ovan omnämnt. Bibeln säger ju, att varje sak
skall avgöras inför två eller tre vittnens utsago

 

Många har fått från Herren att den väckelse som nu kommer,
ja, redan är för handen blir en kort väckelsetid men en mycket
intensiv sådan period. Det måste ju helt enkelt bli så, eftersom
tiden härefter uppenbarligen är mycket kort... När det i synen
anges, att det blir alldeles mörkt på Jorden sedan Kristi brud
hämtats hem, så betyder det naturligtvis att vedermödans
fruktansvärda domstid då är för handen. Kristi brud var världens
ljus så länge han var kvar i världen och självfallet blir det mörkt
när detta ljus är borta och det är s.a.s. fritt fram för Vilddjuret
eller Antikrist att gå fran över denna värld om vilket t.ex.
aposteln Paulus skriver i 2 Tess. 2 kap.

Tore Forslund.