Resten av mitt liv. En poetisk journal.

4.12.99 - 31.12.99

 


Stormen har bedarrat!

 

Nu har stormen försvunnit och hunnit en bra bit Österut. Den tog plötsligt slut vad Sverige nu gäller, men när en dylik storm väller fram med våldsam kraft och stör den dästa ro vi haft, då bör vi besinna att också detta gått genom Herrens händer och till det bästa det länder för den som lyssnar till Herrens väckande handlingar och Ord och alla på denna jord bör nu förstå att "begynnelsen till födslovåndan" är här; Med andra ord är vedermÖdans domstid snart här, då enligt Uppenbarelseboken sigillen skall brytas och basunerna höras och vredesska*larna föras fram och utgjutas över en bortvänd mänsklighet, som ingenting förstår och ingenting vet!

 

4/12 99.

 

205:e dagen.

 


Andra AdventssÖndaqen!

------------------

 

Advent ~ det betyder att Jesus skall komma tillbaka och då skall jag få smaka fullheten av Herrens Nåd och djupet i Hans frälsningsråd. Detta betyder att jag blir fullkomlig till ande,kropp och själ. Herren som gjort allting väl och som begynt det goda verket i oss i kraft av Golgata kors skall alltså fullborda verket i oss i det vi blir Jesus lika, ty så skall Han som ej kan svika bekräfta sina dyra och stora LÖften i våra liv och detta innebär att vi skall bli delaktiga av Evigt Liv ...

 

5/ 12 99.

 

206:e dagen.

 


Det "lackar" mot jul!

 

Det "lackar" mot jul brukar vi säga,

när vi skall överväga

eller vi brukar fundera Över fÖrberedelsetiden

nu innan julefriden

infinner sig

för dig och mig.

Dock:Vad betyder det här

som man nu så ofta hör både "här och där"?

Är det fråga om att julskinkan skall bli tillredd;

granen skall från alla sidor bli sedd.

Är det fråga om att julk - lapparna skall bli klara;

Julbrev skall skrivas och på julbrev skall man svara,

men detta är ju inte julens innebörd,

nej,låt julens sång bli hörd

och låt julens Evangelium få plats

i den ringaste koja och i det finaste palats.

Då blir det jul också under milleniets sista år

och Jesus vår lovprisning och vår tillbedjan får...

 

------------

 

6/12 99.

 

207:e dagen.


Lite rörig och rörlig dag!

 

På morgonen talade Herren til mig om brev,

o .

sa 3ay tog pennan och Arev. Iblan är sådant nödvändsigtatt göra. Man måste höra vad Herren genom Anden säger och se'n överväger man vilken väg man skall ta'. Allt blir till sist bra också denna dag, då jag ju söker Herrens välbehag.

 

I kväll ringde Sara och                                   hon verkade så

                        nöjd och glad

i sin "stad",

som heter Bro

och där har hon nu sitt                                       lilla trygga bo ...

 

--------------

7/12 1999. 208:e dagen

 

l

 


Mycket sjuk!

I dag var jag faktiskt mycket dålig och det frestade verkligen på vad gäller

Jag försökte hålla ut, att vara tålig.

 

ty jag vill ju hålla ut tills resan är slut. Faktiskt ljusnar det nu då ju Guds Löften ej kan svika. Från Guds Löften vill jag ej vika.

 

         Så nu mår jag åter ganska bra

 

    också i da

 

 

                 8/12 99.

 

 

    209:e dagen.


Svår smärta i ryggen!-

 

Jovisst,jag är kvar på jorden

och litar på de Orden,

som Jesus åt mig sagt:

a           min smar or an pa sig har lagt.

Likväl:jag har så ont i ryggen min,

men  jag räknar med att Du Herre griper in,

som Du så många gånger förr har gjort.

u   ar 3u på Golgata gjort

allting väl för oss.

   jag klänger mig obevekligt,Herre,fast

     vid Ditt kors.

o

ag    or i ina sar,

ty då - trots allt - så bra jag mår ...

 

----------

 

210:e dagen.                        9/12 99.


Mår fortfarande dåligt!

 

Mår inte alls.bra heller i da', men så talade jag-med överläkaren

Agneta Ullman och minsann, då hon sa' att jag kunde öka min medicindos med en tablett, så blev det så skönt och rätt i min rygg och jag kände mig trygg, ty jag fick genom detta råd bönesvar djupast sett från min himmelske Far ...

 

-----------

 

10/12 99.

 

211:e dagen


Mådde bra!

I dag mådde jag bra,

som jag förutskickade redan i gart

            när jag sa',

att min medicinering började fungera igen

efter rådplägning med min läkare och vän

Agneta Ullman och många bad,

ja,en hel lång rad

av förebedjare fick                    än en gång bönesvar

från Gud,vår trofaste och evige Far ...

 

11/12 99.

 

212:e dagen.


Tredje Adventssöndagen 1999.

 

Advent -ja,till och med tredje Advent! Advent betyder ankomst och det gäller då Jesus Din ankomst. Du kom en gang som barnet i krubban i Betlehem, för att vi skulle hitta hem till det himmelska Jerusalem. Därför vill vi höja lovsångston Jesus till Dig nu vid milleniets sista jul och sedan vid ett nytt millenium fortsätter vi att sjunga Evangelium ...

 

---------------------------------

 

12/12 99.     213:e dagen.

 


Luciadagen_slut 1999!

 

Nu är denna dagen slut!

Herre,jag går ut

från den och in                      i något nytt.

När en ny dag nu har grytt,

så lämnar jag allt i Dina händer,

ty jag vet att också i dag allt till det

            bästa för mig länder ...

 

-------------

 

13/12 99 214:e dagen.

 


Kolportören!

I dag har jag varit kolportör,

vilket kort sagt betyder att jag kör

ut mycket böcker och kassetter,

ty jag vet att böcker till                    exempel sätter

djupa spår hos dem som tar                     del av den goda

            bokens budskap.

Där min nästa sitter i sin                   kammare eller

sitt gemak letar sig Evangelium in i hjärta och sinne och personen ifråga får i sitt minne in något som ovärderligt är och Guds Ande och Guds Ord bär frukt som förblivande är. Vilken glädje och vilken tillfredsställelse

kolportÖren känner, när det som inom honom brinner är det mäktiga och gudomliga ord, som fångarna befriar över hela vår jord.

 

------------

 

14/12 99.

 

215:e dagen.

 


Paus !

 

Ibland måste man ta en paus! Det går inte med bara hausse, nej,då jäktar man sig snart ihjäl. jag består ju av ande,kropp och själ. Alla delar i mig måste få sin näring

oc sin vård i en värld kall,mörk och hård. Vi är kallade att sprida kärlek och ljus. Vårt inre bör va'ett tempel,ett Guds hus. Så kan vi fylla vår uppgift.att vara jordens salt och världens ljus. När vi se n vårt lopp fullbordat har, så får vi gå hem till vår Gud och vår Far!

 

----------

 

15/12 99.

 

216:e dagen.

 


 

                        Vi fick nattvarden!

          Biskopen Gunnar B. Peterson var här
                                och han gav Birgit och mig "bröd och vin".

          Vår gemenskap var djup och fin.

            Några            timmar gick så fort

          innan Gunnar B. for bort

            mot Skåne och Kristianstad på nytt.

            Gud gjorde helt klart något nytt

            med oss tre,

            som Jesus på nytt fick se.

            Vi fick ta emot Jesus i nattvardens bröd och vin,

              där man så ofta upplever:"Du Herre är min

och jag är Din "

 

              -------------

 

 

16/12 99.

 

217:e dagen.

 


Jag summerar en intensiv fredag!

 

Mycket var på gång!

Skall nu sjunga en aftonsång!

Endast Du Herre vet vad som egentligen hände.

Jag ber:Herre Du som Elden tände

   mi      3 r as inners a rum,

Herre,låt nu vid aftonen Ditt Evangelium

få verka fritt och uppfylla ande,kropp och själ,

ty då är allting väl

es a       oc jag an   i na ens vi a ga

i          frid fast det är full storm härutanför.

Jag stänger min dörr

och Jesus bevisar sig härlig härinnanför

i mitt tempelhus,

där Herren ju tänt Evangelii   ljus.

 

--------------

 

17/12 99;218:e dagen.

 

l

 


Vecka 50 nu slut!

 

Nu är vecka 50 1999 alltså slut och jag går ut och sedan in i vecka 51, en vecka som jag dock ännu ej sett, men om jag den får se, så skall jag le, ty Isak betyder ju "han ler" och om du i kalendern ser, så är den 19:e december Isakdagen. Eftersom jag heter Isak så är den här dagen för mig speciell. Jag känner mig riktigt säll, när jag tänker på det här från en djupare synvinkel. Min pappa hette Isak och jag har ett barnbarn som heter Isak och min förhoppning är att en Isak alltfort må finnas i våra släktled, men min bön är först och sist att Herren skall vara med, när "släkten följa på släktens gång. Aldrig förstummas Tonen från himlen I själens glada pilgrimssång".

 

219:e dagen.18/12 99.


Fjärde Advent!

 

Nu är vi så nära jul! Barnen väntar på att få en riktigt "kul" jul! Nu har vi tänt fjärde adventsljuset här i huset ... CD-skivorna har gått och julsången har klingat. Det är som om hörde och såg man på nytt hur

änglarna sig svingat i Betlehem nejder. Förkunnelsen var klar:Slut på fejder bör det bli och friden skall nu ringas in. många kan nu bekänna:Jesus är min! Jesus är Salems konung* och snart skall Han härska som konung från norr till söder från väster till Öster och jorden skall äntligen få frid efter all blodig strid, som utkämpad blivit. Vi får då jubla över att Jesus givit oss det Eviga Livet ...

 

-------------

 

220:e dagen;19/12 99.

 

Salems konung betyder fridens konung.

 


Jag_mår inte bra...-

 

Jag mår inte bra

i da' ...

Har ingen medicin fått

fast det egentligen              är brått,

då jag hjälp behöver nu!

Herre,hjälp mig Du!

Tack att om Du än kommer till synes

            sent ibland,

så ror Du till sist               båten i land.

Ett senkommet svar är ej ett nekande svar

från min himmelske Far.

Du sviker ej ditt barn,

som Du löst ur satans garn,

även om Du prövar mig ibland

här i ett främmande               land.

 

221:a dagen.20/12 99.

 


Åter_upprest!-

 

I går var det en hård dag -en sådan dag i vilken man ej tycker sig finna något behag. Min medicin kom dock så småningom och huvudsaken var ju att den till sist kom. I dag är på nytt ordningen god och jag har fått nytt mod. Jag har - Gud vare lov - fått en medicin som lindrar min smärta och mitt hjärta ser ut att arbeta utan någon speciell smärta. Så kan jag gå vidare och fullborda mitt lopp. Jag säger:Tack Gud fÖr ett levande hopp!

 

-----------

 

222:a dagen. 21/12 99.

 


Jag är helad!

 

I går fick jag brev, som Bill Löfbom skrev från United States of America och det brevet sa', att jag är helad i Jesu sår och eftersom Guds Ord och lÖfte består, så är sanningen om min kropp nu uttalad vorden, ja,eftersom ingenting är säkrare på jorden än vad Herren sagt med myndighet och makt, så är jag frisk och kry och varje morgon som nu synes gry får jag hälsa med glädje och jag får gå vidare mot himmel och hem tillsammans med alla dem, som liksom jag är på vandring mot det himmel­ska Jerusalem.

 

---------------------

 

:e                      agen.           22 12 99.

 


"Lilla-julafton"!

 

I dag är det "Lilla Julafton" och det är tid att ta ton, så att julens sånger och psalmer må höras över hela jorden och att likaså Julevangelie-Orden må höras överallt där människor bor och om du och jag nu bara tror pa Julevangeliets mäktiga Ord, så kommer Guds läkande och frälsande kraft att bli spord.

 

----------

 

23/12 99.

 

224:e dagen.

 


Julafton!-

 

Julafton är här

o

an en gang. Herre kär: mitt hjärtas sång gäller Dig allena, som mig kan rena på grund av det Blod

           Du göt för mig.

Du förde mig in på Livets

                      smala stig.

Jag hyllar och tillbeder Dig,

Herre,som aldrig förr.

Du har Öppnat för mig frälsningens dörr.

Tack Herre att Du kom till den här jorden,

för att frälsa

och för.?Ltt ge_os!~ hälsa,.

ja,för att göra allting väl

för ande,kropp och själ.

 

225:e dagen. 24/12 99.

 

l

 


Juldagen_1999!

Det är som om luften fylls av en oförklarlig stillhet. Fastän vi vet, att det gått cirka 2000 år sedan det år var inne,när Du Herre kom, så är det som om ingenting kan ta dö på det Ord som då den första julnatten ropades ut. Sant är ju att Evigt Liv som Du kom för att ge ej har något slut! Så kan jag då Herre utan att tvivla förtrösta helt på Dig nu och till evig tid,ty Du välsignar mig nu och alltid och mitt hjärta får äga Din förblivande FRID!

 

-------------

 

226:e dagen. 25/12 99.

 


Annandag_Jul!

 

Se'n gammalt en martyrernas dag, då den som vill vandra i Guds vilja

oc h till Guds behag får liksom Stefan till och med riskera livet, som blev oss givet. Detta är något att räkna med i en värld som i dag är "ur led" och där så mycket gått snett. Det är ju vad vi alla sista tiden sett. Så låt oss alltså vara beredda på allt, men likväl fortsätta att vara världens

ljus och jordens salt ...

 

227:e dagen. 26/12 99.

 


Juldaqarna är över.- Millenieskiftet är nära!

 

Underbara juldagar med Birgit,Sara,Lawona och Daniel.

Välsignade vi blev till ande,kropp och själ!

Nu kommer år 2000 så nära!

Jag frågar mig:Vad kan vi lära

oss av de många åren som gick?

Vad kan vi lära av nådatiden vi fick?

Ge mig ett svar Du min käre                    himmelske Far.

För att lära känna Dig,Herre,fick vi nådatid och

            så mycket gott erfara.

Jag visste att det var ungefär vad Du skulle svara.

Jag säger:Tack Herre för tiden som gick,

Tack för Nåd som jag fick.

Tack för nuet och för framtiden som ligger i

Dina händer, ja,tack för att allt Du för mig till det bästa vänder.

 

----------

 

27112 månd.

 

1999.

 

228:e dagen.


 

Ensam kvar!

 

Nu for de:Lawona,Daniel,Sara och Birgit!

De har försvunnit

till Strängnäs och Sörmland,

till det sköna Sörmland,

där mina fäder föddes,levde,verkade och dog.

För dem såväl som för mig var             och är Din

            Nåd nog.

 

Nu ligger jag,Herre,här i min säng och beder Jag beder,Herre, om att Du mig leder den sträcka jag har kvar av min hastigt flyende da'r.

 

När jag målet nått,Herre kär, så skall jag tacka Dig ovan där, för att Du kom för att mig frälsa och för att ge mig hälsa, innan Du gick hem igen för att bereda boningar för mig i himmelen och snart får även jag vara med för att befolka himmelen och så ta del utav rikedomarna om vilka är sagtVad intet bra hört eller öga sett har Gud för de sina berett ...

 

28/12 99.

 

229:e dagen.


Inför-millennieskiftet!
I

 

Det ser ut som - om nu inte något oförutsett inträffar -jag skulle få uppleva år 2000. Jag skall tända ljusen, inte bara symboliskt,utan jag sk11 bedja Herrertom Andens Eld i ett blodtvaget hjärta. Herre,Du tog på Dig all min smärta och jag får uppleva inför år 2000 att jag kan tala ut den goda bekännelsen: Allt är väl i Jesu Namn till ande,kropp och själ!

 

--------------

 

29/12 99. 230:e dagen.


Inför millennieskiftet!
II

 

Bara ett par dagar nu kvar på detta år,ja,t o m på detta millennium. Nu försöker vi hitta ett svar på hur vi skall kunna nå människor 2000-talet med Evangelium, ~Y.endast Evanselium kommer också På 2000-talet att kunna hjälpa och frälsa människors barn och lösa dem från satans garn. Jag ropar Herre från mitt hjärtas innersta rum efter Evangelium, för att kunna ge det vidare till människor alla, som Du Herre alltfort efter millennieskiftet vill kalla till rening från synden och till läkedom för kropp och själ, ty Herren har genom Sitt VERK på korset och genom

Sin uppståndelseseger gjort allting väl ...

 

Torsd. den 30/12 99.

 

231:a dagen.


Inför millennieskiftet.

III

 

Ja,nu är det bara fråga om timmar tills vi skriver år 2000.

Så nu tänder jag de många ljusen,

ty Herren Jesus Kristus är världens ljus

och i Sitt HUS

kommer Han att uppenbara Sin härlighet och kraft,

ja,uppenbara mer av Sin kraft

än vi någonsin haft,

så att vi lyckligt                kommer igenom i en sen tid

och när vi inte räknar dagar och år längre så skall vi för­

            b iva i Herren oc n uta Hans outsag iga

 

---------------

 

Fred. den 31/12 1999.

 

232 dagar.