Resten av mitt liv. En poetisk journal.

31.10.99 - 4.12.99

 

Vår ende Tröstare och Hjälpare!

 

När nöden blir riktigt                   stor

är det bara Herren som          i himlen bor,

som oss trösta kan.

Jesus - Gud och Man -

ja,vår Bror och Frälsare

har allt under kontroll

också den dag,da* alla dina visor

                           går i moll.

Härnere råder ju Hans eviga armar

och över oss Han sig förbarmar.

 

så gör som jag:Överlämna Dig till 100% till Jesus Krist och ett är sant och ett är visst: Du kommer aldrig på skam, om Du förtröstar av hela ditt hjärta

o

pa Guds Lamm.

 

-----------

 

31/10 99.

 

171:a dagen.

 


Orörd dag!-

 

Dagen ligger orörd! Jag är ej störd, ty'timman tidig är. Sara och Samuel är här. Dagen får säkert sin prägel av deras fräschhet och undomliga friskhet. Det är så roligt att de är här. Jag har dem så kär. De kommer säkert att vända upp och ner pa vår tillvaro några november-da'r. Så skall vi dryfta det som var -det som är och vad som i morgon kan tänkas hända. Allt kommer Gud till det bästa för oss vända! Så låt det ske vad som skall ske. Vi lyfter våra händer och börjar be. Ledning skall Gud oss ge, när vi våra liv till Herren på nytt ger och uppåt mot Honom ser ....

 

1/11 99.

 

172:a dagen.

 


Dag efter_dag bär Herren oss!

 

Det är inte vi som bär roten, nej,det är roten, som bär oss. På Golgata kors tog Herren vår skuld och förbannelse på Sig! Golgata-verket gäller för både dig och för mig! Nu uppehåller oss Herren med sin rättfärdighets högra hand. Herrens högra hand är utsträckt till människor i land efter land!

 

Herren glömmer inte någon som Hans hjälp begär, ty dag efter dag Han oss bär.

 

------------

 

2/11 99.

 

173:e dagen.

 


En_daq_i sänder!

 

En dag i sänder, när bokenj-blad jag vänder. Det är modellen för mitt liv i hög grad nu. Med tina Sandell kan jag ju helt enkelt da* sjunga så: "Blott en dag ett ögonblick i sänder;. O,vad tröst evad som kommer på! Allt ju vilar i min Faders händer; skulle jag som barn väl ängslas då? ... - Nej,jag behöver ej ängslas mer,ty jag vilar som det avvanda barnet i modersfamnen och min farkost har funnit den lugna hamnen."

 

----------

 

3/11 99.

 

174:e dagen.

 


Givandets_salighet!

 

Jesus har lärt om givandets salighet!

Jesus sa' som du vet:

"Det är saligare att giva än att taga".

Vi är så svaga,

att vi tror att tagandet är bäst

och lycJ~Lgast är den som har mest.

Detta är emellertid inte sanningen om

nej,låt oss be                    att ta och ge,

 

om öppnade                        ögon så vi kan se,

att vetekornet måste först falla i jorden

             och dö innatuppståndelsen kan ske

och ymnig frukt oss ge ...

 

4/11 99.

 

175:e dagen.

 


Satans attack!

 

Satan försökte attackera igen, men se'n jag använt trons vapen och rättfärdighetens vapen, så blev allt så lugnt och så skönt och den omvårdnad jag alltid från

Herren rönt blev verklighet på nytt, när ny dag nu grytt ... Jag säger:Tack,Herre,för att Du är så god, att Du alltid ger mig ny kraft och nytt mod ...

 

-----------

 

5/11 99.

 

176:e dagen,

 


Ny dag!

 

Ny dag! Jag är svag! Jag ber om en nystart och visa mig Herre vart vägsträckan går i dag. Till Ditt behag vill jag till 100% leva. Min båt skall mot himlen stäva och snart hemlandets kust jag ser och jag ber min sista bön på jorden och i kraft av de gudomliga LÖftesorden går jag i himlen in, Herre,som varande Din nu och till evig tid och jag njuter en evig och förblivande Frid.

 

-----------

 

6/11 99.

 

177:e dagen.

 


 


HelÖverlåten nu och till evig tid!

 

Nu får Du ta hand om mig till 100 procent. Till Dig har på nytt jag mitt hjärta vänt. Herre,Du har mig sänt till denna jorden för att vara Ditt sändebud. Du är min Gud och jag hyllar Dig med lovsa*ngers ljud. Jag vilar i Dig och har min boning i Dina sår. Jag är Ditt får; Du är min Herde god. Jag är vid gott mod, eftersom alla mina synder förlåtna är. Jag säger:Tack,Herre,kär, för att jag får vara Din nu och till evig tid. Herre,tack för Din outsägliga Frid!

 

--------------

 

7/11 99.

 

178:e dagen.

 


Din Nåd är varje_morgon ny!

 

Din Nåd är varje                  morgon ny.,

så när morgon nu                   börjar gry

och nattens mörker svunnit,

så har jag åter förnummit

hur Din Nåd som ett levande vatten

                    väller fram

från Dig,Du blödande Guds Lamm.

I Dina sår,Herre,har jag min fristad

och så kan jag glad

fortsätta hemåt mot mitt himmelska hem

mot mitt "Jerusalem" ...

 

8/11 99.

 

179:e dagen.

 


Sista varvet!

 

På något sätt så känner man jul kära du, att det nu är finalkampen som återstår efter alla vandringsår här på jorden. Herde för hjorden har jag försökt vara, utan att mig spara i den andliga striden. På grund av Jesu Blod går jag snart in i Friden och får då vila ut efter resans slut. Då har jag löpt mitt sista varv och får av Herren ut mitt himmelska arv ...

 

------------

 

9/11 99.

 

180:e dagen.


 

Dagar kommer - dagar går!

 

Dagar kommer - dagar går; Du förbliver Fader vår! En dag blir den sista vare sig kroppen skall läggas i en kista och anden går hem till Gud eller Jesus kommer på skyn och hämtar mig hem med direktförbindelse till "Jerusalem"; men nu är det denna dagen som genomkämpas skall, ty det är i vart fall nuet som gäller och inom mig väller det vatten som Herren genom Anden mig ger, då jag ber om ledning för dag som inne är och snart ovan där mig Herren beskär en sabbatsvila efter pilgrimsfärden,som många gånger tröttsam var. Hemma hos Gud min Far blir dock allt väl till sist och all ära tillhör min Frälsare Jesus Krist.

 

---------------

      10/11 99.

 

181:a dagen.

 


Herren hjälper!

 

Herren hjälper i dag, när jag är svag och Hans hjälp begär. Herre kär, Du har ju sagt att Du med Din makt och Din kraft är med mig alla dagar till tidens slut eller intill den dag när jag går ut från denna världen, från ytligheten och flärden och går in i den himmel Du utlovat har. Då glömmer jag det som var och vilar ut hos Dig min himmelske Far.

 

11/11 99.

 

182:a dagen.

 

r"-

 


Jag bara beder!

 

Nu bara beder jag dag för dag och stund för stund på Blodets grund. Jag har valt att vara helt i Ordets tjänst, när jag nu vänt om från allt som mig splittra vill ... Jag är Herre helt still' i Dig och i Din hand. Ledd av Din starka högra hand vill jag vandra med fasta steg den väg Du för mig berett. Herre,Ditt ok är milt och Din börda lätt och hos Dig får jag ro för min själ och allt är väl ...

 

12/11 99.

 

183:e dagen.


Fortsatt bön!

 

p"              I dag fortsatt bön,

ty bön

är min sysselsättning framför

Kära du,            allt annat nu.

 

kom med i oavlåtlig bön

och vet att din "nådalön"

både här och i himlen du får.

Så nu med frimodighet vi framåt går

och trons bön    ger oss seger nu och alltid.

Kärlek,glädje    och frid

blir frukten av vår uthålliga bön

och Herren ger oss genom tron på Löft­

                 ena en vila så skön ...

 

------------

 

13/11 99. 184:e dagen.


 

Fars_daq!__

 

Vad rörande det var! Barnen firade sin far och sjöng i telefon en glad ton. Må vi alla dock tänka på

     vår evige Far.

                                                                    Jesus var,

är och förblir till evig tid

                 vår himmelske Far,

                 som andat sin frid

in i vårt hjärtas innersta rum

genom Anden och genom Evangelium.

Så tackar jag Gud för Hans trofasthet

                                          ännu en nådadag

och ännu en dag närmare himlen vi är

och snart är vi där

i landet där ej finnes sorg och nöd

och där det ej finns någon död.

 

------------------

 

14/11 99.

 

185:e dagen

 


Väntan!

 

I dag väntar jag på att "rullatorn" skall komma, så att jag slipper "bomma", när jag över gatan skall ta mig. Så skall taxin snart ta mig till Växjö till en överläkare och urolog vid lasarettet där. Jag beder:Herre kär var med vid läkarbesöket som i morgon förestår. Herre,Du allt förmår; därför leder Du i varje detalj läkarbesöket till det bästa. Efter besöket skall Birgit och jag festa och tacka Gud för Hans omsorg i allt som händer. Vi skall tacka Herren för att Han vänder allt oss till godo under vandringen.på denna jord och under allt förtrÖstar vi på GUds LÖftesord.

 

-----------------

 

15/11 99.

 

186:e dagen.

 


Vad som i_dag_hända skall!

 

Vad som i dag    hända skall

det vet i alla fall

inte jag.

0 kay jag kan    gissa en del,

ty det fel

jag har i min    kropp

och som ibland ger mig ett "stopp"

skall en överläkare i Växjö titta på

och så hoppas    jag få

ett recept som ger värktabletter.

Se'n sätter

jag mig i en taxi för återfärd till

                 sköna Alvesta centrum.

Hemkommen tänker jag lyssna till Evangelium!

Se'n blir det    lite hemmafest,

ty hemmafest

är trots allt    bäst

tycker Birgit    och jag

som så avser att avrunda denna dag ...

 

---------------

VM-0

 

-                             16:e nov. 99.

F-O

 

187:e dagen.

 


Allt gick bra!

 

Allt gick bra hos läkar'n i går. Hon frågade hur jag mår. På det hela taget bra, s a ja f men jag behöver min morfintablett ta, för att hålla värken borta. Se'n får det kosta vad det kosta vill, men för att jag skall kunna ligga still' natten och må bra på da'n samt göra ett och annat besök sta'n, så får jag nog använda min morfintablett Livet blir då mera lätt att leva dag för dag och snart en dag, så flyttar jag helt enkelt hem till det "himmelska Jerusalem" ...

 

-------------

 

17/11 99.

 

188:e dagen.

 


Jag förgäter det bakomliggande - sträcker_mig_framåt!

 

Gud har förlåtit allt som var fel! Jag överlämnar ande,kropp och själ i Herrens händer och vänder

o

om pa varje punkt där jag behöver en omvändelse. Nåden följer omedelbart i omvändelsens spår och upprättelse på varje punkt Herren ger. Så nu jag bara,Herre,ber och ber och ber igen och se n är jag snart hemma och kan stämma min harpa i himmelens saliga rum och dit jag kommer på grund av Jesu

Kristi Evangelium ...

 

-------------

 

Läs:Fil.3:13-14.

 

18/11 99.

 

189:e dagen.

 


"Invasionen" är här!

 

Nu väntar jag på "invasionen". De kommer från en nordligare zon, närmare bestämt från vår huvudstad. Jag tar emot er glad i hågen och Birgit likaså. Allt skall gå så bra inför Birgits 60-årskalas. Era blommor sätter vi i en stor vas. Välkomna alltså Mia,Thomas,Simon och Samuel; Rolf,Lawona och Daniel. I morgon väntar vi på Andreas och Monika eller Monka, som vi ibland tidigare sa'. Ja,det skall bli en glad da' i da'! Se'n fortsätter vi i tre dagar till innan vi förhåller oss mera still här hemma i vårt trivsamma hem, där vila får varje lem i vår kropp så vi se I n kan fullborda vårt vandringslopp...

 

-------------------------------

 

19/11 190:e dagen.

 


Fest utan like!

 

I dag blir det en fest utan like i Guds Rike, ty vi ska fira Vilken dag det Glädje,harmon festyra, men Gud ska få ty Han är all glädjes källa och från Hans tron synes välla oss till glädje Levande Vatten hela dagen och hela natten ...

 

Birgits 60-årsdag. ska bli!

 

20/11 99.

 

191:a dagen.


-Vilken fest!

 

Vilken fest för Birgit i går!

Festen går till historien                        som en av de

                               mest homogena.

Vi blev sena innan allt var över.

Var och en fick vad han eller hon behöver.

Birgit blev enormt firad.

Lagerkransen kring hennes          hjässa var vack~o-rtsirad.

Hela klanen Forslund var på plats

och Folkets Hus i Alvesta                  blev vårt "palats"

för denna alldeles speciella födelsedags-fest,

som vad gäller födelsedagsfester blev nr 1 och bäst

 

----------------

 

21/11 99.

 

192:a dagen.

 


Sanningen att säga!

 

Sanningen att säga var Birgit och jag så trötta på denna hennes dag, då vi ju firat i dagarna tre redan, men sedan vi vilat lite grann, så skall Birgit i dag minsann åter bli firad och glad. Hon fick kort,brev och telefonsamtal mottaga och så kunde vi mot kvällningen laga till något som kroppen ville ha och än en gång kunde vi för Birgit utropa: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

 

----------

 

22/11 99.

 

193;e dagen.

 


Nå_qot uträttat?

 

Inte vet jag vad som i dag uträttat blivit? -

Allt har av Herren blivit mig givet?

Värme,mat,kläder har jag      haft. Gemenskap med

                              Birgit har jag fått.

Från Herren har jag mottagit allt gott!

Ack,Herre att jag kunde något uträtta för Dig

        innan det blir kväll,

                 så att jag säll

och nöjd kunde gå till nattens ro

                 som svalan söker sitt bo

M-9             Jag sjöng några sånger till Herrens ära.

                Jag försökte mina fingrar pa nytt på guitarren lära!

                                                               o

                                                                  Jag sökte min boplats allenast i Jesu          sar,

                ty i den Fristaden så gott jag mår.

 

!5

----------

 

   L:                                                                                          23/11 99.

  29                                  194:e dagen.


 

Mycket sjuk!

 

I dag var jag mycket dålig. Då gäller det att vara tålig. I kväll har genom Guds Nåd krafter återvänt, ty Gud har sänt sin Ande och sitt Ord och därmed dukat Nådens bord. Så nu kan jag dra vidare i natten mot mitt rätta hem "det himmelska Jerusalem"-

 

24/11 99.

 

195:e dagen.


Jesus Allena!

 

Ater igen är det klart och åter igen uppenbart, att Du Jesus är allena min Frälsare,som kan mig rena och Du allena kan ge mig liv, Evigt Liv, och när jag snart skall lämna denna värld, där det är så lätt att bli snärjd, sa är Du den Ende som kan föra mig till himlens rum. Så jag förtröstar på Dig och Ditt

Evangelium, ty då är allt väl till ande,kropp och själ ...

 

----------

 

25/11 99.

 

196:e dagen.

 


Julen inledd!

 

På söndag Första Advent! Vi börjar redan nu tänka på Honom som Gud sänt, för att frälsa syndare alla, som Gud nu vill kalla till Frälsningens stora Gästabud. Vi har en god Gud! Granen är redan på plats här i mitt Alvesta~"palats".

Adventsstjärnan sprider redan sitt sken och jag skall nu ej vara sen att lyssna på julens härliga sång och musik, som egentligen ingen annan sång och musik är lik,

 

                               ----------

26/11 99.

 

197:e dagen.

 


Vad hände?-

 

Ibland vet man inte riktigt vad som hände,

fast man en sida vände

av dagbokens blad.

Inte är det alltid lätt att vara glad,

när man får del av människors nöd.

Man vill räcka dem Livets Bröd,

men är ej säker på om de vill ha detta Bröd.

Likväl är det Livets Bröd,

som Jesus är

det «enda som bär,

när livets stormar slår mot min båt.

Den enda låt,

som tröst kan ge

är sången om de

eviga tingen och Jesu Blod.

Dennosång ger mod

åt syndare alla

och även åt dem som synes djupast falla.

Så är Du Jesus faktiskt världens enda hopp

och Du allena kan              hjälpa oss att väl full­

                      borda vårt vandringslopp ...

 

-------------------------

 

27/11 99.

 

198:e dagen.

 


Tidigt på gång!

 

Jag är tidigt på gång med min morgonsång.

o

Skall ha mig något till livs

inför ännu en dag             som tydligen

                      åt mig givs.

Vad denna dag i sitt sköte skall ha

vet jag ej men bra

skall säkert allting bli,

då Du Herre ger mig harmoni.

Jag vill börja dagen med Dig,

leva Herre dagen med Dig

och              Herre sluta dagen

                    med Dig

            ---------­

           28/11 99.

            199:e dagen.

 


En intensiv_dag!-

 

En intensiv dag i dag, men vad som hände, när åter ett blad jag vände kan jag inte riktigt "greppa", men jag slapp deppa, utan genom Guds Nåd löste jag problemen som var och nu vid aftonen har jag frid i min själ och allt är väl och saker och ting ligger på rätt plats här i mitt lilla "palats", så nu går jag till vila i Jesu namn och ber om att få vila ut i Jesu famn ...

 

----------

 

29/11 99.

 

Dag 200.

 


Åter en intensiv_da_q!

Utskick av kassetter och hälsningar till jul! Beder om en "kul" jul för alla våra vänner, ja,för alla vi känner och varför inte för dem vi inte känner. "Kul" kanske inte täcker vad jag menar djupast sett, men det är inte så lätt att hitta rätt ord alltid, men jag önskar med andra ord julefrid både i koja och i slott, i stort såväl som i smått, för kungen såväl som för oss alla, som Herren denna jul vill kalla in i Frälsarens famn, ja, in i frälsningens saliga hamn ...

 

30/11 99.

 

201:a dagen


       Bön om nystart!

/Läs gärna Apg.2:21./

 

I dag beder jag,Herre, om nystart.

Jesus Du ärffiin enda skatt -

o

pärlan som betyder mer an något annat.

Till ljus för alla blev Du Herre satt;

Du är vår sol och Du är vår                 sköld!

Nu när det stormar och vi känner av köld

både i yttre och inre mening så värmer oss

Din helige Ande och från Golgata kors

så lyser det i dag så förunderligt klart.

Det är helt uppenbart,

Herre,att genom Ditt Blod

får jag förgäta det bakomliggande och får

                                 nytt mod

att gå med Dig denna nya Nådens dag

och till Ditt behag

vill jag leva varje återstående dag

tills jag i himlen skall stå.

Lycklig och salig skall jag               vara då!

 

----------

 

1/12 99.

 

202:a dagen.

 


Andlig_sång!

 

Jag lyssnar på andlig sång,

ja,ibland hela dagen lång

och så sjunger jag själv en                  sång,

då Guds Ande rör vid mitt hjärta.

Det lindrar min smärta,

men snart skall jag sjunga denna sång

i himlen fri från denna min           sargade hud,

ty snart går jag ut

från denna värld och jag går in i himlens

                                 sköna land,

där jag fri från varje band

skall prisa Jesus evigheten                   lång

och stämma in i Mose och i Lammets sång ...

 

-------------

 

2/12 99.

 

203:e dagen.

 


Stormvarning!

 

Väderlekstjänsten ger stormvarning till i kväll.

Går det då att vara lycklig                                         och säll?

Ja,det är frågan jag i dag                                           ställer.

Naturkatasfrofer bara väller

fram över världen vid.

Borta från jorden är trygghet och frid!

Bara detta är nu nÖdvändigt:Att bestryka sitt hjärta och sitt hus

med Jesu Blod och följa Jesus som alltfort

                                 är världens ljus.

 

-----------

 

3/12 99.

 

204:e dagen

 


Stormen har bedarrat!

 

Nu har stormen försvunnit och hunnit en bra bit Österut. Den tog plötsligt slut vad Sverige nu gäller, men när en dylik storm väller fram med våldsam kraft och stör den dästa ro vi haft, då bör vi besinna att också detta gått genom Herrens händer och till det bästa det länder för den som lyssnar till Herrens väckande handlingar och Ord och alla på denna jord bör nu förstå att "begynnelsen till födslovåndan" är här; Med andra ord är vedermÖdans domstid snart här, då enligt Uppenbarelseboken sigillen skall brytas och basunerna höras och vredesska*larna föras fram och utgjutas över en bortvänd mänsklighet, som ingenting förstår och ingenting vet!

 

4/12 99.

 

205:e dagen.

 


Andra AdventssÖndaqen!

------------------

 

Advent ~ det betyder att Jesus skall komma tillbaka och då skall jag få smaka fullheten av Herrens Nåd och djupet i Hans frälsningsråd. Detta betyder att jag blir fullkomlig till ande,kropp och själ. Herren som gjort allting väl och som begynt det goda verket i oss i kraft av Golgata kors skall alltså fullborda verket i oss i det vi blir Jesus lika, ty så skall Han som ej kan svika bekräfta sina dyra och stora LÖften i våra liv och detta innebär att vi skall bli delaktiga av Evigt Liv ...

 

5/ 12 99.

 

206:e dagen.

 


Det "lackar" mot jul!

 

Det "lackar" mot jul brukar vi säga,

när vi skall överväga

eller vi brukar fundera Över fÖrberedelsetiden

nu innan julefriden

infinner sig

för dig och mig.

Dock:Vad betyder det här

som man nu så ofta hör både "här och där"?

Är det fråga om att julskinkan skall bli tillredd;

granen skall från alla sidor bli sedd.

Är det fråga om att julk - lapparna skall bli klara;

Julbrev skall skrivas och på julbrev skall man svara,

men detta är ju inte julens innebörd,

nej,låt julens sång bli hörd

och låt julens Evangelium få plats

i den ringaste koja och i det finaste palats.

Då blir det jul också under milleniets sista år

och Jesus vår lovprisning och vår tillbedjan får...

 

------------

 

6/12 99.

 

207:e dagen.


Lite rörig och rörlig dag!

 

På morgonen talade Herren til mig om brev,

o .

sa 3ay tog pennan och Arev. Iblan är sådant nödvändsigtatt göra. Man måste höra vad Herren genom Anden säger och se'n överväger man vilken väg man skall ta'. Allt blir till sist bra också denna dag, då jag ju söker Herrens välbehag.

 

I kväll ringde Sara och                                              hon verkade så

                                                         nöjd och glad

i sin "stad",

som heter Bro

och där har hon nu sitt                                            lilla trygga bo ...

 

--------------

7/12 1999. 208:e dagen

 

l

 


Mycket sjuk!

I dag var jag faktiskt mycket dålig och det frestade verkligen på vad gäller

Jag försökte hålla ut, att vara tålig.

 

ty jag vill ju hålla ut tills resan är slut. Faktiskt ljusnar det nu då ju Guds Löften ej kan svika. Från Guds Löften vill jag ej vika.

 

            Så nu mår jag åter ganska bra

 

                också i da

 

 

                               8/12 99.

 

 

              209:e dagen.


Svår smärta i ryggen!-

 

Jovisst,jag är kvar på jorden

och litar på de Orden,

som Jesus åt mig sagt:

a                             min smar or an pa sig har lagt.

Likväl:jag har så ont i ryggen min,

men                           jag räknar med att Du Herre griper in,

som Du så många gånger förr har gjort.

u                            ar 3u på Golgata gjort

allting väl för oss.

                            jag klänger mig obevekligt,Herre,fast

                              vid Ditt kors.

o

ag                               or i ina sar,

ty då - trots allt - så bra jag mår ...

 

----------

 

210:e dagen.             9/12 99.


Mår fortfarande dåligt!

 

Mår inte alls.bra heller i da', men så talade jag-med överläkaren

Agneta Ullman och minsann, då hon sa' att jag kunde öka min medicindos med en tablett, så blev det så skönt och rätt i min rygg och jag kände mig trygg, ty jag fick genom detta råd bönesvar djupast sett från min himmelske Far ...

 

-----------

 

10/12 99.

 

211:e dagen


Mådde bra!

I dag mådde jag bra,

som jag förutskickade redan i gart

                        när jag sa',

att min medicinering började fungera igen

efter rådplägning med min läkare och vän

Agneta Ullman och många bad,

ja,en hel lång rad

av förebedjare fick           än en gång bönesvar

från Gud,vår trofaste och evige Far ...

 

11/12 99.

 

212:e dagen.


Tredje Adventssöndagen 1999.

 

Advent -ja,till och med tredje Advent! Advent betyder ankomst och det gäller då Jesus Din ankomst. Du kom en gang som barnet i krubban i Betlehem, för att vi skulle hitta hem till det himmelska Jerusalem. Därför vill vi höja lovsångston Jesus till Dig nu vid milleniets sista jul och sedan vid ett nytt millenium fortsätter vi att sjunga Evangelium ...

 

---------------------------------

 

12/12 99.           213:e dagen.

 


Luciadagen_slut 1999!

 

Nu är denna dagen slut!

Herre,jag går ut

från den och in                    i något nytt.

När en ny dag nu har grytt,

så lämnar jag allt i Dina händer,

ty jag vet att också i dag allt till det

                   bästa för mig länder ...

 

-------------

 

13/12 99 214:e dagen.

 


Kolportören!

I dag har jag varit kolportör,

vilket kort sagt betyder att jag kör

ut mycket böcker och kassetter,

ty jag vet att böcker till            exempel sätter

djupa spår hos dem som tar           del av den goda

                                bokens budskap.

Där min nästa sitter i sin             kammare eller

sitt gemak letar sig Evangelium in i hjärta och sinne och personen ifråga får i sitt minne in något som ovärderligt är och Guds Ande och Guds Ord bär frukt som förblivande är. Vilken glädje och vilken tillfredsställelse

kolportÖren känner, när det som inom honom brinner är det mäktiga och gudomliga ord, som fångarna befriar över hela vår jord.

 

------------

 

14/12 99.

 

215:e dagen.

 


Paus !

 

Ibland måste man ta en paus! Det går inte med bara hausse, nej,då jäktar man sig snart ihjäl. jag består ju av ande,kropp och själ. Alla delar i mig måste få sin näring

oc sin vård i en värld kall,mörk och hård. Vi är kallade att sprida kärlek och ljus. Vårt inre bör va'ett tempel,ett Guds hus. Så kan vi fylla vår uppgift.att vara jordens salt och världens ljus. När vi se n vårt lopp fullbordat har, så får vi gå hem till vår Gud och vår Far!

 

----------

 

15/12 99.

 

216:e dagen.

 


 

                       Vi fick nattvarden!

           Biskopen Gunnar B. Peterson var här
                                      och han gav Birgit och mig "bröd och vin".

           Vår gemenskap var djup och fin.

              Några   timmar gick så fort

           innan Gunnar B. for bort

              mot Skåne och Kristianstad på nytt.

              Gud gjorde helt klart något nytt

              med oss tre,

              som Jesus på nytt fick se.

              Vi fick ta emot Jesus i nattvardens bröd och vin,

                där man så ofta upplever:"Du Herre är min

                och jag är Din..... "

 

                            -------------

 

 

16/12 99.

 

217:e dagen.

 


Jag summerar en intensiv fredag!

 

Mycket var på gång!

Skall nu sjunga en aftonsång!

Endast Du Herre vet vad som egentligen hände.

Jag ber:Herre Du som Elden tände

   mi           3 r as inners a rum,

Herre,låt nu vid aftonen Ditt Evangelium

få verka fritt och uppfylla ande,kropp och själ,

ty då är allting väl

es a                     oc   jag an                   i        na         ens vi a ga

i               frid fast det är full storm härutanför.

Jag stänger min dörr

och Jesus bevisar sig härlig härinnanför

i mitt tempelhus,

där Herren ju tänt Evangelii                        ljus.

 

--------------

 

17/12 99;218:e dagen.

 

l

 


Vecka 50 nu slut!

 

Nu är vecka 50 1999 alltså slut och jag går ut och sedan in i vecka 51, en vecka som jag dock ännu ej sett, men om jag den får se, så skall jag le, ty Isak betyder ju "han ler" och om du i kalendern ser, så är den 19:e december Isakdagen. Eftersom jag heter Isak så är den här dagen för mig speciell. Jag känner mig riktigt säll, när jag tänker på det här från en djupare synvinkel. Min pappa hette Isak och jag har ett barnbarn som heter Isak och min förhoppning är att en Isak alltfort må finnas i våra släktled, men min bön är först och sist att Herren skall vara med, när "släkten följa på släktens gång. Aldrig förstummas Tonen från himlen I själens glada pilgrimssång".

 

219:e dagen.18/12 99.


Fjärde Advent!

 

Nu är vi så nära jul! Barnen väntar på att få en riktigt "kul" jul! Nu har vi tänt fjärde adventsljuset här i huset ... CD-skivorna har gått och julsången har klingat. Det är som om hörde och såg man på nytt hur

änglarna sig svingat i Betlehem nejder. Förkunnelsen var klar:Slut på fejder bör det bli och friden skall nu ringas in. många kan nu bekänna:Jesus är min! Jesus är Salems konung* och snart skall Han härska som konung från norr till söder från väster till Öster och jorden skall äntligen få frid efter all blodig strid, som utkämpad blivit. Vi får då jubla över att Jesus givit oss det Eviga Livet ...

 

-------------

 

220:e dagen;19/12 99.

 

Salems konung betyder fridens konung.

 


Jag_mår inte bra...-

 

Jag mår inte bra

i da' ...

Har ingen medicin fått

fast det egentligen                     är brått,

då jag hjälp behöver nu!

Herre,hjälp mig Du!

Tack att om Du än kommer till synes

                        sent ibland,

så ror Du till sist                 båten i land.

Ett senkommet svar är ej ett nekande svar

från min himmelske Far.

Du sviker ej ditt barn,

som Du löst ur satans garn,

även om Du prövar mig ibland

här i ett främmande                         land.

 

221:a dagen.20/12 99.

 


Åter_upprest!-

 

I går var det en hård dag -en sådan dag i vilken man ej tycker sig finna något behag. Min medicin kom dock så småningom och huvudsaken var ju att den till sist kom. I dag är på nytt ordningen god och jag har fått nytt mod. Jag har - Gud vare lov - fått en medicin som lindrar min smärta och mitt hjärta ser ut att arbeta utan någon speciell smärta. Så kan jag gå vidare och fullborda mitt lopp. Jag säger:Tack Gud fÖr ett levande hopp!

 

-----------

 

222:a dagen. 21/12 99.

 


Jag är helad!

 

I går fick jag brev, som Bill Löfbom skrev från United States of America och det brevet sa', att jag är helad i Jesu sår och eftersom Guds Ord och lÖfte består, så är sanningen om min kropp nu uttalad vorden, ja,eftersom ingenting är säkrare på jorden än vad Herren sagt med myndighet och makt, så är jag frisk och kry och varje morgon som nu synes gry får jag hälsa med glädje och jag får gå vidare mot himmel och hem tillsammans med alla dem, som liksom jag är på vandring mot det himmel­ska Jerusalem.

 

---------------------

 

:e            agen. 22 12 99.

 


"Lilla-julafton"!

 

I dag är det "Lilla Julafton" och det är tid att ta ton, så att julens sånger och psalmer må höras över hela jorden och att likaså Julevangelie-Orden må höras överallt där människor bor och om du och jag nu bara tror pa Julevangeliets mäktiga Ord, så kommer Guds läkande och frälsande kraft att bli spord.

 

----------

 

23/12 99.

 

224:e dagen.

 


Julafton!-

 

Julafton är här

o

an en gang. Herre kär: mitt hjärtas sång gäller Dig allena, som mig kan rena på grund av det Blod

           Du göt för mig.

Du förde mig in på Livets

                smala stig.

Jag hyllar och tillbeder Dig,

Herre,som aldrig förr.

Du har Öppnat för mig frälsningens dörr.

Tack Herre att Du kom till den här jorden,

för att frälsa

och för.?Ltt ge_os!~ hälsa,.

ja,för att göra allting väl

för ande,kropp och själ.

 

225:e dagen. 24/12 99.

 

l

 


Juldagen_1999!

Det är som om luften fylls av en oförklarlig stillhet. Fastän vi vet, att det gått cirka 2000 år sedan det år var inne,när Du Herre kom, så är det som om ingenting kan ta dö på det Ord som då den första julnatten ropades ut. Sant är ju att Evigt Liv som Du kom för att ge ej har något slut! Så kan jag då Herre utan att tvivla förtrösta helt på Dig nu och till evig tid,ty Du välsignar mig nu och alltid och mitt hjärta får äga Din förblivande FRID!

 

-------------

 

226:e dagen. 25/12 99.

 


Annandag_Jul!

 

Se'n gammalt en martyrernas dag, då den som vill vandra i Guds vilja

oc h till Guds behag får liksom Stefan till och med riskera livet, som blev oss givet. Detta är något att räkna med i en värld som i dag är "ur led" och där så mycket gått snett. Det är ju vad vi alla sista tiden sett. Så låt oss alltså vara beredda på allt, men likväl fortsätta att vara världens

ljus och jordens salt ...

 

227:e dagen. 26/12 99.

 


Juldaqarna är över.- Millenieskiftet är nära!

 

Underbara juldagar med Birgit,Sara,Lawona och Daniel.

Välsignade vi blev till ande,kropp och själ!

Nu kommer år 2000 så nära!

Jag frågar mig:Vad kan vi lära

oss av de många åren som gick?

Vad kan vi lära av nådatiden vi fick?

Ge mig ett svar Du min käre                       himmelske Far.

För att lära känna Dig,Herre,fick vi nådatid och

                                  så mycket gott erfara.

Jag visste att det var ungefär vad Du skulle svara.

Jag säger:Tack Herre för tiden som gick,

Tack för Nåd som jag fick.

Tack för nuet och för framtiden som ligger i

Dina händer, ja,tack för att allt Du för mig till det bästa vänder.

 

----------

 

27112 månd.

 

1999.

 

228:e dagen.


 

Ensam kvar!

 

Nu for de:Lawona,Daniel,Sara och Birgit!

De har försvunnit

till Strängnäs och Sörmland,

till det sköna Sörmland,

där mina fäder föddes,levde,verkade och dog.

För dem såväl som för mig var              och är Din

                                    Nåd nog.

 

Nu ligger jag,Herre,här i min säng och beder Jag beder,Herre, om att Du mig leder den sträcka jag har kvar av min hastigt flyende da'r.

 

När jag målet nått,Herre kär, så skall jag tacka Dig ovan där, för att Du kom för att mig frälsa och för att ge mig hälsa, innan Du gick hem igen för att bereda boningar för mig i himmelen och snart får även jag vara med för att befolka himmelen och så ta del utav rikedomarna om vilka är sagtVad intet bra hört eller öga sett har Gud för de sina berett ...

 

28/12 99.

 

229:e dagen.


Inför-millennieskiftet!
I

 

Det ser ut som - om nu inte något oförutsett inträffar -jag skulle få uppleva år 2000. Jag skall tända ljusen, inte bara symboliskt,utan jag sk11 bedja Herrertom Andens Eld i ett blodtvaget hjärta. Herre,Du tog på Dig all min smärta och jag får uppleva inför år 2000 att jag kan tala ut den goda bekännelsen: Allt är väl i Jesu Namn till ande,kropp och själ!

 

--------------

 

29/12 99. 230:e dagen.


Inför millennieskiftet!
II

 

Bara ett par dagar nu kvar på detta år,ja,t o m på detta millennium. Nu försöker vi hitta ett svar på hur vi skall kunna nå människor 2000-talet med Evangelium, ~Y.endast Evanselium kommer också På 2000-talet att kunna hjälpa och frälsa människors barn och lösa dem från satans garn. Jag ropar Herre från mitt hjärtas innersta rum efter Evangelium, för att kunna ge det vidare till människor alla, som Du Herre alltfort efter millennieskiftet vill kalla till rening från synden och till läkedom för kropp och själ, ty Herren har genom Sitt VERK på korset och genom

Sin uppståndelseseger gjort allting väl ...

 

Torsd. den 30/12 99.

 

231:a dagen.


Inför millennieskiftet.

III

 

Ja,nu är det bara fråga om timmar tills vi skriver år 2000.

Så nu tänder jag de många ljusen,

ty Herren Jesus Kristus är världens ljus

och i Sitt HUS

kommer Han att uppenbara Sin härlighet och kraft,

ja,uppenbara mer av Sin kraft

än vi någonsin haft,

så att vi lyckligt                           kommer igenom i en sen tid

och när vi inte räknar dagar och år längre så skall vi för­

                       b iva i Herren oc n uta Hans outsag iga

 

---------------

 

Fred. den 31/12 1999.

 

232 dagar.