Resten av mitt liv. En poetisk journal.

18.9.99 - 30.10.99

 

Ännu ett möte!

 

Ännu ett möte i Alvesta Folkets hus.

Herre,Du gav mig kraft och ljus

och Ditt Ord är oemotståndligt och

            segrar alltid.

Jag förkunnade Din Ftid

i Jesu namn

och pekade på den trygga hamn,

som endast Jesus kan               ge

j till den som ärligt och ödmjukt b5rjar be. Så kom Cäven denna gång en kärntrupp som sjöng tillsammans med mig god andefÖdd sång!

 

13/9 99-

 

128:e dagen.

 


Vilodag!

 

I dag skall jag b.-3Lra vila -ingenstans ila ~ bara vara,Herre,hos Dig, som också i dag välsignar mig. Jag ger Dig allt, för att så fä vara världens ljus och jordens salt. Herre,jag har sovit gott och har inte brått' med någonting denna Nådens dag, som liksom alla andra da'r blir ensam 1 sitt slag..

 

------------

 

19/9 99.

 

129:e dagen.

 


Ny vecka - benämnd 38!

 

Jag sitter på sängkanten och funderar och mediterar ... Det tar ibland lite tid innan kroppen börjar fungera rätt. Det är faktiskt inte lika lätt som förr i tiden,när jag var yngre. Nu är jag tyngre och anses kanske vara en gammal man. Ja,man måste vara sann och konstatera att tiden går och jag har fått leva år efter år, år efter år. De dagar och år jag kan ha kvar är gåvor från Gud,min Far, som har utmätt och beslutat om alla mina återstående da'r..

 

20/9 99.

 

130:e dagen.

 


I stillhet!

 

I dag förblir jag i stillhet. Jag vet på VEM jag tror -på Herren som är förmer än både far och mor. Jesus är min enda passion och Han lyfter mig till en högre 2on, högt ovan denna världens tjafs och skvaller. Klart jag ser, att allenast ett nödvändigt är, nämligen att lära kännÅDig Jesus, för mig så kär.

 

-----------

 

21/9 99

 

131:a dagen.

 


Att säga sanningen!

 

Jag tänker fortsätta att säga vad sant är Nåden mig bär, men Nåden vilar på sanningens grund. Jag överlämnar mig denna stund, Herre,på nytt i Dina händer och allt till godo länder för den som älskar Dig och är kallad efter Ditt rådslut. Herre,bevara mig nu och till den dag då jag går ut från denna värld med all dess synd,ogudaktighet och flärd.

 

----------------

 

22/9 99.

 

132:a dagen.

 


Jag_lever!

 

Jag lever och andas - jag andas in och andas ut. Än är livet ihte slut! Varje dag ett äventyr är! Även den dag som nu är här! Hjälp mig,Herre,att göra det bästa av varje minut som går. Hjälp mig att en ädel sådd jag sår. Så skall jag få skörda rikligt en gång under jubel och sång!

 

-----------

 

23/9 99.

 

133:e dagen.

 


Nu kommer_Birgit snart!

 

Nu väntar jag att                 Birgit skall komma snart

och i hög fart,

ty när hon beslutet har fattat

och någon en bil har "rattat",

då brukar det gå snabbt

och rappt ...

Så nu går jag här                 och väntar

och längtar,

att flyttbussen från Bro snart

            skall vara här

och Birgit - för mig så kär -

kommer för att stanna för gott

och vi skall på nytt dela stort och smått

i en gemenskap så                        skön

och under oavlåtlig bön ...

 

24/9 99.

 

134:e dagen.

 


"Stå_upp och gå!"

 

Besvärligt i ryggen i da',

men Herren sa

"Stå upp och gP'.

Så då är allt väl

till ande,kropp och själ,

ty Herren min Läkare är

på jorden här

och i himmelens salong

en gång,

så. är allt fullkomligt bra

precis som Gud                     menade det

            skulle va'.

 

Så väntar jag Birgit i dag denna Nådens dag. Vilken glädje och vilken Nåd i Guds förutbestämda Råd!

 

 

25/9 99.

 

135:e dagen.

 


Birgit kom!

 

Nu är Birgit                        här -

för mig så kär.

Hon kom liksom första gången

            som en virvelvind -

springande över bergen som en hind.

Nu har Birgit varit ute på sta'n -

hon är ju en                        av ledarna i Forslunds klan.

Hon fick en flygande start

här i Alvesta stad.

Hon är glad och jag är glad

att vi åter lever tillsamman

i fest och i                        gamman ...

 

26:e sept. 99.

 

136:e dagen.

 


Ber för en liten pojke!

 

Vi ber för en liten pojke som är stum, ty vi vet att Evangelium är till för hans kropp och ett levande hopp till Gud finns i Hans Ord. Över hela vår jord gör Herren under med kroppar och de som varit lama hoppar som lössläppta hjortar. Tack,Jesus,att våra sjukdomar Du bar i Din kropp och även jag får därför äga ETT LEVANDE HOPP

 

27/9 99-

 

137:e dagen.

 


"Blott en dag..."

 

14 Blott en dag ett ögonblick i sänder.." Så sjöng Lina Sandell och,Herre,Du vänder ju allt till det bästa för mig på livets smala stig. Välsigna och led Birgit och mig i dag så att fastän så svag i mig själv jag kan dricka mig otör,£,'ig i livets rena älv, som har ett ofÖrlikneligt vatten, ler fram på dagen såväl som på natten ...

 

28/9 99.

 

138:e dagen.

 

 


Två månader i Alvesta!

 

Två månader har jag varit i Alvesta stad. Jag är glad för denna tid! Guds outsägliga frid har bevarat mitt hjärta. Jag har upplevt viss smärta, men så'nt rår ju Herren på. Så jag kan alltså vidare gå mot mål som Herren berett.

 

Att beskriva vad i himlen sedan jag

         - får:se är ej                  lätt,

ty det är ju enligt Skriften vad intet

                  öga sett

eller något Öra hört .

3ag då uppleva får, när in i själva himlen jag går.

 

29Y9 99.

 

139:e dagen.


Märklig_dag!

 

Ny dag -

denna torsdag!

Nytt telefonnummer,

så att vid en                      slummer

jag ej behöver rusa upp

eller låta min kopp

bli ljum.

Evangelium

står kvar

alla da'r,

men ett privatliv måste

            jag ha -

dag för da' ...

 

30/9 99.

 

140:e dagen.

 


Första oktober_-_ny_månad_-_nytt kvartal!

 

Nytt kvartal!

Jag måste göra mitt val!

Kvartalet före millenieskiftet.

Jag förväntar lyftet,

som skall komma                   genom Jesu tillkomm~

            - else i skyn.

Genom städer,genom byn

skall Midnattsropet nu gå ut

och innan min tid är slut

vill jag tjäna.                  Jesus helt

och inte "styckevis och delt"

den tid jag har                     kvar,

ja,alla mina återstående da'r.

Så jag ropar Marana Ta!

All ära skall Jesus ha!

 

I okt. 99.

 

141:a dagen.

 


Lördag - sabbatsdag!

 

Lördag     

 

är egentligen sabbatsdag,

ty på sjunde dagen vilade Gud.

Tystna må alltså alla oroande ljud!

Gud -

Du är Gud

i dag och alla da'r -

Du som är och som var.

Jag tillber Dig                     också i dag

denna sabbatsdag.

Alltså står en sabbatsvila åter

            för Herrens menighet.

Salig den som detta vet!

 

2/10 99.

 

142:a dagen.

 


Mycket tidig söndagsmorqon! -----------

Sov ej så sammanhängande i natt. Man blir lite matt, men nu är det morgon igen och Birgit,min Vän, och jag har det bra. Vi har det precis som det ska va'! Så vi firar Mikaels dag denna öktober-sÖndag, så som Anden oss leder medan vi beder ...

 

3/10 99.

 

143:e dagen.


Ny_vecka_igen!

 

Ny vecka igen

och se'n

löper tiden             dag för dag.

Till Guds behag

vill jag leva stund för stund

och på Blodets grund/vill jag stå

            med allt vad jag är och har

i dag och alla da'r ...

 

4/10 99.

 

144:e dagen.

 


Kvar_på_jorden!

 

Jodå,jag är kvar jorden, men vet att jag snart en dag skall äta

              frukost            vid de himmelska borden.

            Herre,denna tisdag är Din

            och Herre jag är ju helt och hållet Din

            GÖr vad Du vill            i och genom mig i dag

            och fastän så svag

            i mig själv,

            sa får jag dricka mig stark vid Livets

klara älv.

            Så skall ännu en dag i evigheten gå in,

                                                men huvudsaken är ju att            jag evigt är Din

 

5/10 99.

 

145:e dagen.

 


Ännu en dag!

 

Ännu en dag kommer som en gåva! Jag vill Herren lova tidigt för Hans Nåd ja,för Hans frälsningsråd. Jag är kallad enligt Hans rådslut, utvald från livets början till dess slut. Jag beder:Herre,gör mig till största möjliga välsignelse i dag. Jag s ker Din vi 3a,Ditt v lbehag. Jag vill leva helt nära Dig, som välsignat mig med all den himmelska världens andliga välsignelse. Hjälp mig se mina rikedomar i Dig redan under vandringstiden på den smala stig.

 

------------

 

6/10 99.

 

146:e dagen.

 


På_genomresa!

 

Egentligen är jag bara genomresa! Försöker läsa kartan i Guds Ord, så att på denna blodbesudlade jord jag kan hitta den rätta vägen hem till det himmelska Jerusalem. Målet ligger framför och in genom himmelens dörr skall inom kort jag gå och därhemma skall jag stå bland lyckliga och saliga Guds barn, som liksom jag frälstes ur satans garn

 

7/10 99.

 

147:e dagen.

 


Lång väg_mot_morgonen!

 

Lång väg i natt mot morgon, men det blev ändå morgon denna märka fredag denna höst. Jag vet dock var tröst jag skall finna även nu, ty Herre Du råder ju över dagar,nätter och årstider. Min farkost glider vidare sakta men säkert mot evig­hetens strand. Snart skymtar jag land! Då lägger jag till vid himmelens kust och allt blir ljy~p och allt blir så-som det skall va', ja,blir fullkomligt och bra. Allt blir så som Herren lovat det skall bli i landet präglat av en obeskrivlig frid och en fullkomlig harmoni ...

 

8/10 99.

 

148:e dagen.

 


Bara Du Jesus!

 

Jesus - bara Du är ju mitt allt här på jorden. De gudomliga Orden Du sagt med myndighet och makt har i sig allt jag behöver i liv och död. Du är Jesus själv "Livets Bröd" som givit mig Evigt LIV och skuldebrevet, som på Sinai blev skrivet har Du Jesus naglat fast vid korsets stam och löst jag är från synden och

-skam ... dess

----------

 

-9/10 99.

 

149:e dagen.

 


Söndag! -_uppståndelsedag!

 

Söndag - dagen då Jesus "stod upp"! Alltså står jag upp i Jesu namn. Jag vilade i natt i Jesu famn, men nu är det dag igen. Birgit,min Vän och jag skall fira söndag med Guds Ord och bön. Det blir en söndag så skön och av Gud välsignad,då Guds Ord är "Ande och Liv" Av Herren har vi undfått Nåd till Evigt Liv!

 

-----------

 

10 okt. 99.

 

150:e dagen.

 


Intensiv_dag!

 

Lugn och fin dag -intensiv dag. Tvättning och städning! Avlyssning och inläsning av Guds Ord. På hela vår jord kan ingenting vara mer på sin plats än att "ta sats" och ta in Guds Ord. Som får i Din hjord, Herre,tar vi in andlig föda och Du som för oss på Golgata sågs blöda är vår Frälsare och vår Vän och vi väntar att Du snart kommer igen!

 

-------------------------

 

11/10 99. 151:a dagen.

 


"Nattamaten".

 

Jag intog "nattamaten" på framsatta faten klockan två. Jag var då inte helt "okay", men kan säga dej att med kaffe och bröd fick jag den "rätta glöd". Med stöd av en morfintablett blev livet sedan lätt och jag somnade och sov så bra ända tills det blev åter en ny da' och över en tisdagmorgon här i vår småländska zon gick solen åter upp och även jag stod glad och pigg upp, för att någon insats göra medan Herren mig täckes föra vidare mot den himmelska hamnen, där Jesus för mig öppnar famnen..

 

12/10 99.

 

152;a dagen.

 


Ny morgon - ny dag!

Ännu en morgon här, som bådar att också en ny dag är här. En spännande dag det är, ty vem vet vad denna dag i sig bär? Dock:Herren kan jag allt anfÖrtro och i frid får jag bo med Birgit här i Alvesta stad, Ilär jag nu glad tar ännu ett steg mot himmel och hem. På andra sidan dödsfloden väntar ett himmelskt Jerusalem!

 

13/10             1999.

 

153:e dagen.


Fotvård!

 

Åter till fotvård! Foten blir ju hård under vandringen här. En gång "ovan där" behövs ingen fotvård. Min fot blir då ej längre hård, ty vandringstiden är förbi. Du Herre skall stå mig bi ända till.dess jag står bärgad i him­lens underbara land. Min båt har då lagt till vid himlens sköna strand.

 

14/10 99.

 

154:e dagen.

 

I i

 


Helt och definitivt överlåten!

 

Herre,nu överlåter jag mig helt och definitivt till Dig, som alltid välsignat mig. Du välsignade mig, när jag första gången bars fram och i kraft av Ditt Blod Guds Lamm

Du renade mig och upptog mig i Din Kyrka. Jag har ju - Du vet det - genom åren velat dyrka och i många år velat tjäna Dig. Du vet dock om min stora synd och brist och Du vet om mitt kött och satans list, men Du Herre Jesus Krist har ju på Golgata gjort allting väl för ande,kropp och själ. Du är uppstånden och lever i mig genom Din Ande och nu - just nu - Överlämnar jag mig definitivt till Din Ande och till Din gränslösa Nåd. Herre hos Dig finns utväg och råd för den sträcka jag har kvar och dagar som var och dagen som är, Herre kär, är också överlämnade till Dig, min Tröstare och Hjälpare. Min Ledsagare och Hjälpare har Du ju lovat vara de dagar som återstår till dess jag i himlen står räddad och kan prisa Dig för Blod,Sår och Pina tillsammans med alla de Dina ...

 

-------------

 

15/10 99.

 

155:e dagen.

 


Frukost klockan 03.00.

 

Ja,i dag blev det tidig frukost. Jag var vaken på min vaktpost redan klockan noll-tre-noll-noll Kanske var det först lite moll i min morgonpsalm, men när jag hunnit och dukat fram sill och lite fläsklägg, så blev morgonen fin, när jag därtill - ack så tidigt -drack lite vin. jag som en kungason i min jordiska zon jag väntar att snart få vakna helt fri, eftersom Herren står mig bi också när "klockan nu ringer för sista varvet" får ut också himlaarvet ...

 

Nu mår här och

 

ur sängens kvalm och ägg

 

en

 

och jag snart

 

16/10 99.

 

156:e dagen.


Orolig_natt!

 

Det blev en             orolig natt!

Jag är en aning matt!

Upp och ner             -

upp och ner.

Herre,jag ber:

Helst inga så'na oroliga

            nätter mer;

men morgonen blev lugn och skön

och jag förnam "tungotalets" bön

inom mig i mitt hjärta.

Som vanligt             just nu smärta

i rygg och ben,

men se n

tar jag min             morfintablett

och livet blir äter lätt

att leva denna Herrens "uppståndelse"-dag.

Så jag beder:Till Ditt behag,

Herre,vill jag leva dag för dag,

ty om ock min utvärtes människa brytes ned,

så är Du Herre med

och om jag än är fysiskt rätt svag,

så förnyas min invärtes människa dag för dag

 

17/10 99.

 

157:e dagen.

 


Vad som ska' hända...

 

Vad som ska' hända eller vilken vända dagen i da' skall ta ... Vet du va', att det vet jag inte riktigt än, men se n, när dagen är slut

 

och jag från denna dag går ut,

så kan du en rapport få.

Först då kan jag summera en del,

men jag kan ha fel,

ty bara Herren vet vad som hände i det

            som synes ske,

så jag får be

dig om ursäkt att rapporten så dålig blev,

men jag skrev

vad hjärtat kände

och jag vet att Herren vände

allt till det bästa för mig

medan jag gick vidare             på "Livets stig"...

 

18/10 99.

 

158:e dagen.

 


Vid midnatt!

 

Klockan har precis passerat midnatt. Kanske är bara jag i huset satt som vakt vid detta klockslag, då klockan alltså går mot ny dag. Jag vet,att det i NT står om ett midnattsrop i andlig mening och om att den som är med i en försening kan bli utanför Herrens bröllopssal och har sedan inget val ... Därför ropar jag i mitt hjärta om andlig vaksamhet, ty jag vet att det behövs väktare på Sions murar i dag, som ropar till Herren natt såväl som dag. Herre,håll mig redo till Din ankomst varje stund. Jag vilar på Blodets grund!

 

------------

 

19/10 99.

 

159:e dagen

 


Åter en tidig_frukost!

 

Frukost noll-två-noll-noll! Jag sjöng inte någon sång i moll, nej,jag mådde ganska bra ... Vad dagen för Övrigt i sig skall ha -det kan jag som jag nyligen sa' ej så noga veta, men jag tänker leta efter en Andens ton här i min jordiska zon, som gör att jag kan sjunga en sång i dur. Tar mig som vanligt väl en "tupplur" under dagen; skall försöka i Andens kraft att hålla Lagen, som Herren mig gav och så skall jag väl ännu en gång "ge mig av" och fullborda ännu en dagsled och tack,Herre,att Du går med hela vägen hem till det "himmelska Jerusalem" ...

 

----------------

 

20/10 99.

 

160:e dagen.

 


Birgit fick sin bostad!

 

Se'n i går kväll

kan Birgit vara säll,

ty nu är bostaden i hamn.

Vi är färdiga ta Bo Jansson i famn,

ty han är en värd så just                        och bra.

Han är precis som en värd                 ska va'.

Nu fröjdas vi bägge över bönesvaret

            vi fått.

Vi känner en glädje utan sans och mått.

Vi säger bara:Tänk vad Gud är god ändå

mot "oss två" ....

 

21/10 99.

 

161:a dagen

 


Den goda "kaffetåren".

 

ibland är det "kaffetåren", som gör att man kommer "på spåren" vad gäller dagens uppgifter. Man ser klart vad göras skall och i alla fall så är där stimulans -det vet vi lite till mans -i att njuta av en kaffekopp just innan man stiger upp. Så pröva så skall du få se, att det faktiskt "&' sant vad jag här har sagt och dig på minnet lagt ...

 

22/10 99 162:a dagen.

 


Trött men glad!

 

Har predikat åter i Alvesta stad! Är trätt men glad! Gav ut till sista droppen av fysisk och psykisk kraft, sa vad jag haft är urkramat och ingen­ting finns kvar. Herre,Herre giv mig svar: Skall jag offentligt predika mer eller är det nog nu med att jag tar del av Ordet och ber? Herre,allt får bli som Du vill; jag helt enkelt bara lyssnar till ...

 

-----------

 

23/10 99

 

163:e dagen.

 


Jag_fick_nya_krafter!

 

Jag fick nya krafter under natten! Jag fick dricka levande vatten! "Den Ropandes källa i Lehi" öpp­nade sig för mig ... Jag fick nya vingfjädrar som örnarna får nya vingfjädrar. Så jag kan bara säga med Jesaja:Tack att Du giver den trötte kraft och Du ger den maktlÖse mer kraft än han förut har haft. Så jag tackar Gud för denna söndagsmorgon och jag sjunger en glädjeton på nytt i dag till Guds behag.

 

24/10 99.

 

164:e dagen.

 


Visst har jag ont!

 

     Visst har jag ont i dag,

     smärtan kom slag i slag.

     Jag tänker ej lägga mig ner och dö,

     men i hög sjö

     en utvald natt

     får Du som är min "sköld och skatt"

     mig föra hem till de boningar Du

                 för mig berett.

     Vad jag inte hört och inte sett

     får jag då ta del utav,

     men jag slutar inte i en grav,

     utan i det himmelska Jerusalem

     tillsammans med alla dem,

     som liksom jag har barnaskapets Ande

                        som ropar käre Far.

     Jag tackar Dig,Herre,för det som är,för

            det som kommer och det som var

            25/10 99.

            165:e dagen

 


Lång,lång_väg mot morgonen!

 

Jodå,natten har varit så lång. Jag har ej sjungit lovsång, men har lyssnat till Ordet -just om Ordet, som kött är vordet i och genom Jesus Krist. Det är för Övrigt sant och det är visst, att Jesus - som aldrig förr - är mitt enda hopp. Bara Jesus kan hjälpa mig att full­borda mitt lopp. Den långa raksträckan i livet -det är helt givet -ligger bakom mig. Jag beder,Herre,hjälp mig den tid som å*terstår tills jag i himlen står och kan tacka Dig för att den sista natten fått sin gyllne morgon. Då träder jag genom Din Nåd in i den himmelska zon, där jag se'n skall bo och jag njuter en evig frid och ro.

 

26/10 99.

 

166:e dagen.

 


Egentligen mår jag bra!

 

Egentligen mår jag bra -som jag sa', ty ande,kropp och själ vilar i Gud. Jag höjer lovsångsljud till Jesus,min vige Far, som är,som skall komma,som var.

 

Hör Herre min bön och ge mig en vila skön, som endast Din Ande kan ge. Jag får uppåt se och vara vid gott mod i kraft av Jesu Blod.

 

-----------

 

27:e oktober.

 

167:e dagen.

 


Ensam_igen!

 

Ensam igen, min vän, men Birgit är ej långt härifrån. Hon fick en 'Uya" på våning ett - alltså under min bostad.

Birgit är glad och jag är glad, men ändå ensam är jag i dag. Det är ju bara så: Ensam skall vi resa då vi lämnar denna jord, men enligt Guds Ord så hälsar vänner,helgon,nära och kära oss välkomna att vara nära Herren Jesus Krist och himmelens saliga skara. På ett nytt sätt skall jag sjunga då:

"Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara..."

 

----------

 

28/10 99.

 

168:e dagen.


Fredag i oktober 1999!

 

Fredag - det var den dagen Du Herre dog

och jag har ju                      nog

i det Blodet Du för mig utgöt.

Nu mig mÖt

i arla morgonstund

just på Blodets grund.

Jag vet att jag har fast mark

            under fötterna

och rötterna

mina ligger djupt nere i jorden

och jag litar helt Herre på LÖftesorden

Du gav när Du ropade:"Det är fullbordat!"

Jag säger:Tack,Herre,kär!

 

--------------

 

29/10 99.

 

169:e dagen.


            Kanske 24 timmar ytterligare!

 

            Ny dag -

            sabbatsdag!

            Kanske lever jag 24 timmar till!

            Jag vill lyssna in och vart-i,still!

            Har ej hört Herren säga något om

                        omedelbart uppbrott,

            men redo bör man            ju alltid vara till

                                    hastigt uppbrott

            Utan stress hjälp            mig att använda den

                                    helt nära liggande tiden.

            Jag söker åter Blodets renande kraft och

                        söker på Blodets grund Friden,

            den Frid som ej kan förklaras,

            men dock erfaras

            och som kommer spontant och organiskt när

                        hjärtat i Blodet rening fått,

            ty då är allt för min ande,min kropp och min

            själ gott...

                                    30/10 99.

                                    Dag 170.