Resten av mitt liv. En poetisk journal.

7.8.99 - 17.9.99

 

Mycket_trött!

 

I dag var jag mycket trött efter en intensiv dag i går. Många mänskor har jag mött och behandlat dem som får, som Herren lidit döden för på

Golgata kors. I kraft av just Blodet på Jesu kors, så kom jag upp och i gång också i dag och det blev en segerdag med möte ute vid Konsum och förkunnelse där av Evangelium ...

 

------------

 

7/8 99.

 

86:e dagen.

 


Ännu ett möte i Jesu namn.

 

Jag står upp och går till ännu ett möte i Jesu namn. Bland Herrens "lamm" och~kår" har jag funnit en trygg hamn. Allenast ett ju nödvändigt är nämligen att ha en tro som bär

 

och att sitta ner och ta in Guds Ord pa en i dag mörk och blodbesudlad jord.

 

8/8 99.

 

87:e dagen.

 


Ingen_natt skall vara där!.

 

Herre,i Din himmel skall natt ej vara mer.

Herre,jag ödmjukt Dig ber om att få vara med där, ty redan nu jag ingen natt vill ha. Jag tycker inte det är bra med sega och långa nätter. Min boplats vätter mot evighetens värld där jag,aldrig mera av denna världen snärjd, skall skåda en värld med en fullkomlig glans och med en härlighet som här ej fullödigt fanns..

 

9/8 99

 

88:e dagen.

 


Jag_fick tröst!

 

Var ledsen i dag Över att mina nära var så långt borta, ty när man kommer till korta, så har man sådant behov av varandras närhet, men sa ringde jag Birgit och det gav mig sådan tröst, att jag blev ögonblickligen löst ... Hur dyrbar är inte kärleken Gud lagt ner hos oss. Den föddes inom oss vid Golgata kors.

 

10/8 99.

 

89:e dagen.

 


Intensiv arbetsdag!

 

Intensiv arbetsdag denna onsdag! Kassetter ut Över hela detta land. Brev på brev jag skrev med höger hand. Så tvättade jag kläder mest underkläder, men också andra kläder. Så kom dammsugaren fram och jag sög upp allt damm. Så är det kväll och i Herren säll skall jag på skånska sagt "göra kväll" och se n somnar jag i Jesu namn och i Jesu öppna famn ...

 

------------

 

11/8 99.

 

90:e dagen.

 


Tidig morgon!

 

Tidig morgon!

Jag tar in himmelens ton!

Allt är tyst och stilla

Av denna världens                villa

och många impulser ser jag

            ingenting.

Jag ber om att himmelska ting

må uppenbaras för                     mitt hjärta.

Jag ber att all kroppslig smärta

skall försvinna i             Jesu namn

ty Jesu namn

känner inget nederlag

och Guds Lag

är fullkomlig och                     utan brist.

Så räknar jag Herre

med Dig och med Dig

Ingen kan så väl mig

 

tag mig och allt

 

och för mig lyckligt

 

12/8 99.

 

helt visst allena. mena;

 

i mig Herre om hand

 

snart till Ditt land

 

91:a dagen.

 


Varje dag ett_äventyr_i_sig!

 

Jag tyckte dagen utveCklade sig ganska stillsamt och för mÅgvilsamt. Jag Såg inga speciella genombrott vad gäller denna dagens "lott", men så Plötsligt via ett samtal i min telefon, så hörde jag en ny fräsch ton och plötsligt jag såg hur Herrens hand mig leder medan jag beder och jag förtröstar heltpå Honom som är med i min båt och i kväll sjunger jag åter en glad

'Ilovsångslåt" ...

 

-----------

 

13/8 99. 92:a dagen.

 


Ännu en_gatumötesdag!

 

Ännu en gatumötesdag denna lördag! Utanför Konsum i Alvesta var min kyrka, där jag sjöng och sa'att Herren-

            Jesus bör vi dyrka,

ty Jesus är alltsedan Golgata kors

Frälsaren för oss,

som kan ge oss rening i sitt Blod

och som kan säga :"Stå upp och gä-",

när sjukdom drabbar oss,

ty på Golgata kors tog Jesulall vår

                        sjukdom på Sig

och nu Jesus gränslöst välsignar mig...

 

14/8 99

 

93:e dagen.

 


3:e söndagen_i Alvesta!

 

Jag var i Pingstkyrkan än en gång! Jag lyssnade till bön,predikan och sång. Jag förstår inte riktigt men det var så lamt och så tamt. Är Pingströrelsen i Sverige på väg nerför och utför? -Du,Herre,allena vet hur situationen är och vart det bär. Herre,förbarma Dig över Ditt folk här och överallt. Värm oss med Din Andes eld och gör varmt där det nu är kallt. Herre,rena mig och värm mig med Din Andes eld och kraft och giv mig mer av Dig själv än jag förut haft ...

 

---------------

 

15/8 99.

 

94:e dagen.

 


Familjen kommer!

 

I dag kommer dom som komma skall. Birgit - i alla fall och familjen Enblom och dom från USA Daniel och Lawona och Sara. Vad roligt det skall bli att se en familj i harmoni -en familj som vill tjäna Gud och höja lovsångsljud. Jag älskar och välsignar oss alla och Herren vill vi alla åkalla.

---------------

16/8 99.

95:e dagen.

 


Vad roligt!

 

Vad roligt det var denna da'! Jag är så gla'! Fick träffa Daniel och Lawona. Gud som kan allt försona öch som är öm oss så måna har berett denna dag, som är till Herrens behag. Tack för Birgit,Herre,Din stora gåva till mig och tack för Sara,Mia,Tomas,Samuel och

            Simon,som alla                    älskar Dig.

Tack,Herre,för en familj i full harmoni.

Du skall i allt stå oss bi,

så att vi alla lyckligt till sist når fram

i kraft av Blodet från Dig,Guds Lamm.

Vilken dag det skall bli,när vi samlas i vårt

                        himmelska hem -

det nya Jerusalem.

 

--------------

17:e augusti 99.

 

96:e dagen.

 


Din Nåd är_nog_för_mig!

 

Herre,Din Nåd är nog, ty för mig Du dog. Herre,Du uppstod och som en livgivande flod väller nu uppståndelsekraften fram och Blodet från Guds Lamm renar mig dag för dag och därför denna Nådens dag kan jag vara vid gott mod just,Herre,i kraft av detta att

Du uppstod och ger mig kärlek,glädje och frid nu och alltid ...

 

------------­

        18/8 99.

 

97:e dagen.

 


Intensivt på_gång!

 

Intensiv dag! Under allt vill jag leva,Herre, till Ditt behag! Arbete inför starten den 4:e september med annonsering och vad gäller fakturering inför kommande utgifter å tjänstens vägnar. Ute det regnar, men sommaren var ju torr och inget regn kom.

 

Jag bereder mig,ej att skjuta bom, men att skjuta mitt i prick med Evangelii kanon. Viktigt dock att vara i en himmelsk zon, så att fästet i Gud är klart och om möjligt för alla uppenbart.

 

-----------

 

19/8 99.

 

98:e dagen.

 


Inför Herren!

Mindre planeringar i dag än i går! Skönt - ty nu säker jag Herdens spår. Han för mig till vatten där jag finner ro och liksom svalan har jag funnit ett bo, där jag kan vila, ty det går ej att jämt ila med hög fart. Jesus kommer snart och då vill jag vara beredd. Herre,av Dig ledd vill jag vara också i dag. Jag söker helhjärtat Ditt välbehag!

 

20/8 99.

 

99:e dagen.

 


Bara DU.

 

Jesus     - bara Du

är ju

mitt ALLT.

Du är   min när det

       blåser kallt.

Du är   min när solen skiner

och när stormen viner,

ja,under allt som jag möter här.

Herre,Du mig bär över djupen

och stupen.

Tack att Du leder mig hela vägen hem

till det himmelska Jerusalem.

 

21/8 99.

 

Dag 100.

 


Söndag_-_Uppståndelsedag!

 

I dag är det uppståndelsedag -den dag, Herre,då Du uppstod från de döda. Ingenting kunde Dig föröda, nej,sedan Du Golgata sågs blöda för våra synders skull, så gick Du ut på den tredje dagen. Du hade uppfyllt Lagen och tagit dess förbannelse på Dig och nu kan Du välsigna mig med all den himmelska världens andliga

 

och denna välsignelse             välsignelse

ger mig "liv och öVernog",

ty alltsedan Du dog

och stod upp igen,

så är Du min FRälsare och Vän,

som också snart skall komma igen,

för att hämta mig till de rum,

som Du enligt Evangelium

lovat mig efter livets slut,

då när jag från denna värld går ut,

men i himlen går in

och jag prisar Dig då evinnerligen,för

            att jag får vara Din.

 

22/8 99. 101:a dagen.

 


Att varva ner!

 

I går intensiv gatukampanjdag -

i dag vilodag!

Bågen kan inte alltid vara spänd,

nej,man måste vara uppåtvänd

och helt stilla

ibland

i Herrens hand,

så att man får en påfyllnad

till ande,kropp och själ.

Endast så kan man må              väl

och h lla kontakten uppåt klar.

Man måste invänta svar

och nya direktiv ovanifrån.

Jag beder:Herre,lyft                    mig upp till

            en högre zon

 

----------

 

23/8 99.

 

102:a dagen.

 


Vad skall denna dag rymma?

 

Vad sker i dag? Jag känner mig fysiskt svag, men,Herre,Du är ju min styrka. Det är bara Dig,Herre,jag vill dyrka och då får jag den styrka jag behöver för att i dag göra min insats medan jag är på väg mot mitt himmelska

palats eller de boningar Du för mig berett. Jag upplever då en härlighet bortom allt vett.

 

-------------

 

24/8 99. 103:e dagen.

 


Lite_orolig_natt!

 

Fick "springa" en hel del i natt,

men jag har mig själv att skylla

            därför att

jag drack för mycket              i går kväll.

Eljest är jag genom Löftena från

Gud säll, ty det är genom Guds Ord jag kraften får, när också i dag jag går ut med Evangelium. Jag är ju ej stum, utan sjunger kraftigt ut ett andligt budskap innan min

tid är slut och jag går hem till-"Jerusalem"...

 

------------

 

25/8 99. 104:e dagen.


 

Kvar_pa_jorden!

 

Jodå,jag är kvar på jorden!

Förtröstar på de gudomliga Orden!

Säker ledning för denna dag!

Vill leva,Herre,helt till                Ditt behag!

Vad jag erfor i dagar som               gick -

allt vad jag med Dig uppleva fick -

blir liksom ett avstamp för dagar som

            ännu kan komma.

Jag har ej tid att någonting bomma,

men vill leva helt nära Dig,

Herre,som lovat välsigna mig.

Effektivt vill jag tjäna Dig

varje dag som återstår

innan jag till himmelen går ...

 

-----------

 

26/8 99.

 

105:e dagen.

 


Ännu en natt genomkämpad!

 

Tack min Herre och min Gud i Jesu namn att jag får vila i dag i Din famn! Jag är glad att natten är genomkämpad vorden! Jag tar Dig på Orden att i himmelen ingen natt skall bli, ty i landet med full harmoni är det alltid dag och gudomligt ljus. Herre,jag längtar hem till min Faders hus!

 

27/8 99.

 

106:e dagen.

 


Sabbat!

 

Lördagen är ju egentligen vår dag för sabbatsvila. Alltså skall jag i dag inte ila utan vila i Herrens knä, med andra ord vara i lä

för stormarnas kast.

Tar idag ingenting med hast

f a s t

mycket vore att göra.

Nej,i dag får ingen eller ingenting förstöra

min ro och vila i Gud.

Jag skall sjunga                  lovsångsljud

och skall sedan vila ut som det avvanda

            barnet vilar i modersfamnen,

ja,så vilar jag nu ut i Frälsarfamnen ...

 

28/8 99.

 

107:e dagen.


Solig_augustisöndag!

 

Sensommarsol! Jag var uppe innan tuppen gol! Hembesök i kristet hem! Kände samhörighet med dem, ty de var rätta "israeliter" med en öppen blick. Jag säger:Tack för vad jag fick i gemenskap,djup och god. I bön fick vi tacka Dig vår Fader för Jesu Blod och allt kändes riktigt och rätt. När jag gick hem kunde jag tacka Gud för gärningar Han berett..

 

-------------

 

29/8 99.

108:e dagen

 


Ännu en natt ...

 

Ännu en natt rullar in i evigheten ...

Den har försvunnit in i oändligheten ...

Nu har morgon randats.

För mångå har-sorger-randat en ny morgon.

Andra upplever    glädje och förväntan och och sjunger en glädjeton.

Som Guds barn har vi rättighet att jubla och vara glada alltid,

ty vi får äga i hjärtat Guds frid.

Vi får kasta alla våra bördor på Honom som omsorg om oss har.

Så jag prisar Dig som är,som         skall komma och som var.

 

-----------

 

30:e augusti 99.

 

109:e dagen.

 


Intensiv_dag!

 

Vid intervju i SmålandspQsten hade fel uppstått. Jag fick brått' att rätta till det hela. Det är ju mänskligt att fela men rätt måste vara rätt vad gäller viktiga uppgifter om Guds rikes Lära. Hade kontakt med "nära och kära" och dylik kontakt väsentlig,är för mig. -

 

Så hörde TV4 i Växjö av sig i och för planering för program om en morgondag jag uppleva får. Jag beder:Herre hjälp mig att ett gott utsäde jag då sår.

 

31/8 99.

 

110:e dagen.

 


Ny_spännande dag!

I dag nya spännande äventyr! Herre,det är ju Du som styr och hjälpen är Din allena som alltid väl vill mig mena; även då jag i dag till TV4 i Växjö skall fara. Jag kan alltid sjunga "Tryggare kan ingen vara", ty även den här saken är Din. Du är ju Tryggheten min, som ger mig frid och trygghet i överflöd, ja,som också i dag mättar mig med "Livets Bröd" eller med andra ord med det Ord som från Dig går ut och vilket Ord består till livets slut ...

 

1/9 99.

 

111:e dagen.

 


Allt_gick bra!

 

Allt gick bra -mycket bra vid TV-sändningen i går. Vad jag står för fick jag meddela och avslöja jag fick vad synes fela i en statskyrka som nu en "Sodoms­kyrka" är. Jag blev så väl bemött där vid TV4:s Magazinsprogram och all ära tillhör Dig Jesus,Guds lamm, som all ära skall ha för att altt gick så enastående bra ...

 

2/9 99

 

112:e dagen.

 


Förberedelsedag!

 

Jag förberedde mig för morgondagens möte.

Försökte vila i Herrens sköte,

för att få ny kraft att tjäna Gud.

Har prisat Herren med lovsångsljud,

ty jag räknar med att Herren tronar på

            min lovsång i dag

och om jag får uppleva en                      morgondag,

så skall Herren trona på vår lovsång också då.

I Jesu namn skall jag stå                     upp och gå

och jag skall predika i Andens kraft

och jag beder:Herre,ge mig mera kraft

än jag någonsin haft ...

 

3/9 99

 

113:e dagen-

 


Premiärmöte!

 

I dag var första mötet i Alvesta Folkets hus! Herren ger genom Anden kraft och ljus! En hungrig skara mötte upp inför Gud! Vi sjöng lovsångsljud! Vi stannade inför Guds ord -det dyrbaraste som finns på vår jord! En grund till ett församlingsarbete blev lagt. Gud skall ge växten och kraft dag för dag och stund för stund. Vi bygger helt på Jesus Kristus vår salighets grund!

 

4/9 99.

 

114:e dagen.

 


Vilodag!

 

I dag måste jag helt enkelt vila! Inte bara ila -inte rusa på, nej,bara stilla gå min väg fram. Tackar Dig,Guds blödande Lamm -Jesus Guds Son för den ton Du fött fram inom mig. Tack,att Du välsignar mig denna vilodag i september. Herre,jag bara beder: Bliv kvar hos mig nu och alltid. Tack för Din FRID, som består dag för dag och år från år ...

 

5/9 99.

 

115:e dagen.,

 


Vilken intensiv_dag!

 

Kassettinspelning på gång! Concertinasång! Framställning av En Ropandes Röst nr 4 nu när det är höst! Trött men glad uppsöker jag mitt viloläger .)ch vad Ordet säger till mig vilar jag vid i stor Frid ...

 

6/9 99.

 

116:e dagen.

 


Lite annorlunda_dag!

 

Ingen häpnadsväckande dag, men ändå en lite annorlunda dag! Fick fotvård i arlahNorgonstund; sov en stund efter lunch och vaknade upp som väckt av en tupp. FÖrberedde Såras eventuella kommande onsdag kväll. Skrev brev till Helena som fyller år i morgon - nu 27 år! Bad att Birgit väl snart må vara på ingång i huset, så att vi gemensamt kan "tända ljuset" i Jesu namn i Kronobergs län och uppenbara Jesus,vår Frälsare och allra bäste Vän.

 

------------------------------------

 

7/9 99.

 

117:e dagen.

 


Onsdag_kväll!

 

Det är onsdag kväll.

Jag är säll,

ty Herren är min tröst

också innevarande höst.

Jag beder för Sara,

att Gud skall bevara henne för all fara.

Hon är på tåget och kommer till             mig i kväll.

Jag beder:Herre,bevara henne till ande,kropp

            och själ!

Gör våra dagar tillsammans riktigt fina

och låt oss,Herre,riktigt få känna att vi är Dina.

Vi hör varandra till!

Vi hos Dig vilar still'!

 

8/9 99.

 

118:e dagen.


I dag_är Sara här!

 

I dag är Sara här! Jag har henne så kär! Hon är den minste av alla mina barn! Alla är av Nåd frälsta från satans garn, om blott de tar emot och förbliver i Herrens Nåd och hos Herren söker vägledning och råd ... Vi skall ha en fin dag tillsammans och skall ställa till fest och gamman. Vi skall vara stilla hos varandra och så ännu en dagsled vandra mot våra himmelska rum -utlovade i Guds Evangelium ...

 

9/9 99.

 

119:e dagen.

 


Sara for!

Sara for hem till mor!

o

Jag saknade henne sa mycket. Besöket var så lyckat. Vi hade det så fint och bra -precis som det ska va', när pappa och dotter möter varandra och gemensamt mot himlen synes vandra

 

10/9 99.

 

120:e dagen.

 


Ensam lördag.

 

Var ensam se'n Sara farit -tackade Gud för det som varit ... Förberedde ett utskick denna höst vad gäller kassetter och "En Ropandes Röst".

 

Fick omsider en lugn kväll i min sköna bostad, där jag nu mot aftonen glad kan reda mitt läger och,Herre,Din Nåd överväger allt som tänkas kan och jag bekänner Dig,Herre, som är både Gud och Man.

 

11/9 99.

 

121:a dagen.

 


Tidig_söndagsmorgon_i_september 99.

 

Tidig söndagsmorgon i september. Guds Ande ber i min ande och bekräftar en välsignad dag. Lyda jag vill,Herre,Din Lag och vandra jag vill,Herre,Din Väg, ty Din väg är en segerväg. Jag andas,pulsen slår och bra jag mår. Jag rör mig icke lika snabbt som förr, men huvudsaken är att öppen står Nådens dörr, ty,Herre,Din Nåd är mig nog och min frälsningsgrund är att Du för mig dog.

 

12/9 99.

 

122:a dagen.

 


Måndag_-_betyder_ny_arbetsvecka,v. 37.

 

Ny arbetsvecka skall sig sträcka till lördag eller den dag, då jag på nytt har möte i Folkets hus Caf~sal. Herre,Du skall sända de rätta personerna då -sådana som för Dig vill stå även då det blåser hårt. Korset är vårt segerban~r och vi ser, att segern ligger framför som sig bör, när Jesus går med varje dagsled, också vecka trettiosju och vi är med och vinner seger både jag och du ...

 

13/9 99.

 

123:e dagen.

 


Utskicksdag!

 

Nu utsänts för denna höst

"En Ropandes Röst"

Över hela detta land,

som nu står vid en avgrunds brant,

om ej ett tillräckligt                        antal omvänder sig.

Endast då välsignar Gud dig och mig

och alltfort ymnigt vårt land

och löser oss från satans band.

Om detta ej sker är domen snart här

och bara Herrens egna upplever då

            hur Nåden bär

under allt som sker.

Nu jag ropar och ber

om Herrens misskund

Blodets fasta grund.

 

-------------

 

14/9 99.

 

124:e dagen.

 


Birgit kommer!

I dag blev det bestämt att Birgit kommer inom kort. Han flyttar d bort från Upplands-Bro, där vi haft vart bo under nu rätt många år. Birgits flyttlass går hit till Allbotorget fyra i Alvesta och vi vill hyra i detta härliga hus och vi vill vara ljus och salt i denna del av vårt land, som benämnes Småland ...

 

15/9 99.

 

125:e dagen.

 


Ny_dag!

 

Ny dag - nya möjligheter. Till Herren jag ber! Min Hjälpare,Herre,var Du i gar och Min Hjälpare är Du nu. Led mig ~ som Du lovat - med

Din starka hand hela vägen hem till Ditt land och till de boningar Du för mig berett. De finns där fast jag dem ännu ej sett!

 

16/9 99.

 

126:e dagen.

 


Predikoförberedelse.

 

Än en gång skall jag predika Guds Ord. Jag beder:Herre,låt Din kraft bli spord på denna del av vår jord. Du uppstånden och levande är och,Herre,Din Nåd mig bär, när jag skall stå fram som

            Din ambassadör

som så många gånger förr.

En dag behöver jag ej använda Gudsordets

                        svärd mer

pa denna jord utan ser

att himmelens dörr öppen står

och jag in genom himladörren går ...

 

17/9 99.

 

127:e dagen.