Resten av mitt liv - poetisk journal

fr o m 19.6.99 - 6.8.99

Solig dag! 

Solen sken på ond och god

            och gav nytt mod.

            Jag kopplade av denna dag

            och fastän rätt svag,

            så kunde jag njuta av att vara till

OND-~                                och vila helt still'

            i Jesu famn,

            som är den tryggaste hamn

            som tänkas kan

            och Jesus som övervann

            satan,vår

            fiende svår,

            tar hand om mig så att jag kommer

                        lyckligt hem

            till det himmelska Jerusalm.

            19/6 99.

            38:e dagen.

 


Jag_lever än!_

 

            Jag lever och andas,

            när morgon randas

            igen på jorden.

            Herre,Orden

            Du sagt

            ger mig styrka och kraft

            alltfort.

            Bli-Cmitt liv kort

            eller ganska långt efter detta,

            så vill jag under allt göra

                                    det rätta,

            så att salt och ljus jag kan vara

            till dess jag hemåt skall fara.

            Då har jag hunnit den himmelska hamnen

            och får vila            i Frälsare-famnen!

                        20/6 99.

                        39:e dagen.

 


 

Måndag!_-_Ny arbetsvecka!

 

Måndag - ny arbetsvecka, som skall sig sträcka fram till lördag kväll och då kan Du säkert säll tacka Gud för veckan som var. En gång får Du svar från ovan vad dina dagar här

            _ _ på jorden betydde.

Om bara Herren Du lydde,

 

så skall frukten bli god och med frimodighet och mod skall Du fastän svag i dig själv

Herren till mätes gå och vid Kristi domstol skall Du med

tillförsikt,trots allt,kunna stå.

 

21/6 99.

 

40:e dagen.-En himmelsk ton!

 

Herre,låt mig få in en himmelsk ton i min jordiska zon, ty kontakten Herre med Dig är på denna min jordiska stig för mig helt nödvändig. Så många röster pockar på upp­märksamhet, men jag vet,

 

att varken press,radio eller TV är vad jag först och sist vill höra och se och inga människor Herre kan er­sätta Dig, som också i dag så rikt välsignar mig ...

 

22/6 99.

 

41:a dagen.

 


På_gång också_i_dag!

 

Jag är på gång också i dag! Jag är lite svag, men uppehållen också i dag av Herrens starka högra hand. Herre,Din Smörjelse löser alla band enligt vad Jesaja sagt för länge se'n. Jag beder:Herre,styrk mina ben, ty Du har ju lovat att ge styrka åt benen i min kropp. Alltså kan jag stå upp och gå och får äga ett levande hopp

 

23/6 99.

 

42:a dagen.

 


Herre,förbarma_Dig!

 

I dag ropar jag bara: Herre,fÖrbarma Dig! Jag ber Dig,Herre,svara på vad jag ödmjukt ber Dig om denna dag. Ytterst svag reser jag mig upp och går. Jag glömt "i går" och vill leva just nu i nära gemenskap med Dig,ty det är bara Du, som har min framtid i Dina händer och allt för mig Du till det bästa vänder. Även om jag inte förstår allt, när det blåser mycket kallt, så litar jag på Din Fadershand, som leder mig till himlens land och till staden som ej med människo­händer är byggd, där jag för evigt upplever tillfreds­ställelse och skygd.

 

24/6 99.

 

43:e dagen.

 


Glad midsommar!

 

Glad midsommarhelg! Det låter faktiskt som en revelj! Paulus säger,att vi skall vara glada alltid, ty vi får äga Guds frid! David säger,att vi är fria från skuld och därför kan vi lova Herren varje dag! Petrus säger,att ej silver och guld kunde befria oss från Guds stränga Lag, men Jesu Blod kunde oss frihet ge och därför kan i dag vi skratta och le inför Gud och mot varandra och ingen bör den andre klandra och förstöra midsommarfröjden och låt oss minnas att glädjen kommer från höjden, från Gud,vår Far, Han som är och Han som var.

 

25/6 99 44:e dagen.

 


Fullt hus

 

Fullt hus -fullt "Ös"! Nära och kära kom för att midsommar fira mitt i den skira midsommargrönskan! Det var en närd önskan, som nu sin fullbordan fick. Allt gick så bra och vi fick en midsommarda så skön och vår bön till Gud om en härlig högtid i kärlek och glädje och frid blev verklighet och nu vi vet att vi är ett och lätt blir det da* att vandra tillsamman i söcken såväl som i gamman!

 

45:e dagen.

 

26/6 99.

 


Tack min Gud för vad som varit!

 

Tack min Gud för vad som varit! Nu har de farit Mia,Tomas,Simon,Samuel,Birgit och Sara, men en gång skall vi tillsammans få fara på en sky som Jesus en gång for på en sky enligt vad Paulus sagt i Första Tessaloniker­brevets kapitel fyra i orden så dyra och enligt Löftet om---vår hemfärd från denna värld. Skulle Jesus dröja att oss höja upp till himlens bröllopssal,så kanske nagon av oss skall gå före hem till Jerusalem.* I så fall går anden hem och kroppen vilar på kyrkogården till­samman med dem, som redan nått fram i kraft av Blodet från Guds Lamm.

 

Så under alla förhållanden är vi ej utan hopp, ty alla som tror på Herren skall få sin

uppståndelsekropp och bli Jesus lika, ja,bli himmelskt rika ...

 

*Jerusalem="det himmelska Jerusalem'

 

46:e dagen

 

27/6 99.

 


26:e veckans måndag!­

Jodå,jag är kvar jorden och i kraft av de gudomliga LÖftesorden om att Herren går med mig varje dag, sa räknar jag med att även denna Nådens dag skall sitt speciella värde ha och att således allt skall gå bra. Jag mår hyfs42t till min kropp och jag utelämnar inte mitt hopp om helande krafter.;,verksamhet, 1zy jag vet, att under all,t är Gud trofag,+och hjälper. Ingenting mig välter över ända, ty allt låter Herren lända till det bästa för mig och de mina

och eftersom Herren räknar oss som Sina,

sa skall vi snart                   lyckligt nå fram

i kraft av Blodet                  från Jesus,Guds Lamm,

till himlens sköna stränder

och sedan icke fler blad i min jordiska

            almanack jag vänder.

 

Tack,Herre,att Du hjälper mig i dag -jag vill leva till Ditt behag!

 

28/6 99

 

47:e dagen.

 


Jag sjunger till Herrens ära!

 

Att sjunga till Herrens ära

det fick jag lära

redan,när jag liten var.

Jag vill ge Dig ett svar

genom god evangelisk sång

på de frågor Du bär

om livet,döden och den                 nödvändigaste

            av alla frågor

 

om huru Du frälst kan bli.

Den helige Andes                   lågor

må flamma i Ditt                    liv och de Dig

            verlig harmoni.

 

Så vill jag alltid sjunga ut namnet över alla namn, Jesus,som är för oss en öppen famn och Jesus är för oss vår frälsnings grund för tid och evighet. Min vän blott detta vet, att- till Jesu ära vill jag sjunga här och sedan i himlen "ovan där"...

 

-----------

 

48:e dagen.

 

29/6 99.

 


Attack_igen!

 

På något sätt kom en attack

denn4kmorgon ...

SkullCjag kunna säga tack?

Kunde jag hitta himmelens ton?

-Men när jag väl kom i gång,

så blev det åter sång

också denna Nådens dag

och jag erfor Herrens välbehag.

En trons förvissning föddes                  fram

i kraft av Blodet från Guds                    Lamm

att också denna dag blir en                 segerns dag

och fastän så svag,

så bekänner jag att Herren alltid för oss

            fram i segertåg

och i JestÅnamn samt i Andens kraft segern låg.

 

49:e dagen.

 

30/6 99.

 


Attack!

 

Allt var så skönt i dag -denn~X soliga sommardag!

Jag hade skickat ut kassetter Över Sveriges land. Trött var min hand och trött min kropp, men jag var fylld av hopp, då jag klarat dagens jobb rätt bra. Allt var - trots kroppsliga men - som det bör va', men plötsligt kom en attack från satan. Hah kom mot mig gatan och det blev en våldsam strid och det blev en attack på den Frid, som Jesus mig givit. Satan har många lamm och får ju rivit, men genom Jesus och Hanrord blev nog­grant skyddad Herrens hjord!

 

1/7 99

 

50:e dagen.

 


Flytta_en__gång_till!

 

Ja,det ser ut som det blir en flytt till. Helst - på sätt och vis - kanske jag ville vara still' efter all rörlighet som varit hela livet igenom, men om det nu måste ske - för Guds rikes skull - en gång till, så hoppas jag att sedan få vara still'. Nästa flytt,när den dagen är här blir väl att få flytta högt "ovan där", varest mitt rätta hem är. ofta längtar jag till himlen till Jesus,min Brudgum och Vän, som snart skallhämta mig hem till det himmelska Jerusalem.

 

2/7 99.

 

51:a dagen.

 


Vilodag!

 

Försöker vila lite hanen i dag!

På något sätt är det             ju lag,

att sex dagar du arbeta bör

medan den sjunde du gör

till en vilodag,då du slappnar av,

för att inte hamna i                 en alltför

            tidig grav.

 

Så vill jag bara vara hos Dig,Herre,i dag! Jag beder:Herre,gör mig stark där jag nu är svag ...

 

--------------

 

3/7 99. 52:a dagen.

 


Ny_okänd_dag!

 

Det är söndag i dag! Det är helt klart och uppenbart! Vad som skall hända mig på "livets smala stig", som mot himmelen leder, vet jag ej,men jag beder: Herre,var med också denna dagsled, ty om Du går med, så ser jag snart den himmelska staden och jag står med i den frälsta raden, som sjunger till Herrens ära till evig tid uppfylld av kärlek,glädje och frid ...

 

-----------

 

4/7 99.

 

53:e dagen.

 


Hur_är_"läget"_i_daq?

 

Hur är "lägetll i dag? Är jag stark eller svag? Fortfarande fysisk svag -speciellt i mitt högra ben! Jag får ibland nästan hoppa på ett ben, men Herren är under allt min Hjälpare god. Också i dag får jag nytt mod, när jag hör Jesu or<IV'Var vid gott mod; dina synder förlåtas dig. Det var för dig Mitt verk på Golgata skedde, det var för dig jag dog,led och blödde. I Mina sår får du din boplats ha och då är allting nu och för evigt bra."

 

5/7 99.

 

54:e dagen.

 


­

 

                   Skön tisdag!

 

            Jag mår faktiskt rätt bra!

            Allt är ungefär som det ska va

            så jag känner mig faktiskt ganska glad!

            Mörarp bjuder ju ej precis på något

                                                            sommarbad,

            men i dag fläktar det dock frisk luft

            in i mina rum.

            Jag känner doft

            från nyslaget hä,men stannar dock

                        inför Guds Evangelium,

            ty gräset vissnar ju fort

            och är borta inom kort,

996~                                men Guds Ord har förblivande kraft I SIG

            och Guds Löften välsignar i dag på nytt

                                                både            dig och mig

                                    ------------­

                                                6/7 99.

                                                55:e dagen.

 

iRob

 


BL

 

Trött_i_dag!

 

Jodå,i dag var jag trött;

kände mig lite utnött,

men så drack jag lite te

och i min ande började jag be

och strax var jag gång

och inom mig tonade      en sang.

Så kom Ordet till mig

om huru Herren förökat den makt­

      löses styrka*

och jag förstod åter på "livets smala stig"

att Herren Jesu dyrka

är vad jag har att göra dag för dag

och söker jag helhjärtat Herrens välbehag,

så är Herren med hela vägen hem

till det himmelska Jerusalem.

 

Läs Jes.40:27-31.

 

-------------

 

7/7 99.

 

56:e dagen.

 


Åttonde_juli!

 

Åttonde juli i dag! Sommardag! Nådadag! Vad skall hända, när åter en sida jag skall vända i mitt livs bok. Jag känner mig inte som ett "lok", men med Guds hjälp vill jag göra vad jag i dag göra skall. Jag följer inte någon uppgjord mall, men söker mig fram steg för steg. Så skall jag finna väg framåt också denna Nådens dag och,Herre,jag vill lyda Din Lag och gå ledd av Dig, som också i dag så rikt välsignar mig.

 

8/7 99.

 

57:e dagen.

 


En-stor-utmaninq!

 

Jag står inför mitt livs största utmaning! Jag har ingen aning om vad jag mäter i Kronobergs län, men med mig går min Vän, Jesus,som lovat gå med alla da'r. JesuShar ett klart svar på frågan om Kronobergsmission. Jag har anledning att höja lovsängston, ty Herren tronar än i dag på vår lovsång. Jag få gå trygg min gång, ty Herren går med alla dagar tills resan är slut och jag skall då gå ut och vara välsignad vid min utgång till sist på grund av vad Jesus Krist gjort för mig och för alla, som Han till himlen vill kalla.

 

------------

 

9/7 99.

 

58:e dagen.

 


Att "lämna in"!

 

Herre,en dag skall jag lamna inel allt det jordiska och som Din, Herre,skall jag gå till det "Jerusalem", som finns därovan. Jag skall säga:Tack,Jesus,att Du vann på Golgata seger och den segern vida överväger allt som negativt är och jag säger bara:Tack,Herre,kär!

 

BlanAdet svåraste att "lämna                  in"

en gång,Herre,är nog pennan min,

men kanske får jag en penna av guld

av Dig,jesus,som är mig så trogen och huld,

men det blir nog skönt också                   att lämna

            mitt skrivande

och njuta-sabbatsro och bara                        vara vilande

i salarna där hemma

i landet där allting synes fullkomligt stämma

 

10/7 99.

 

59:e dagen.

 


Att_komma_igång!

 

Jag känner lite obehag färst när det blir ny dag, ty jag undrar om hÖgerbenet skall "hänga med",men skenet brukar bedra, ty också denna Nådens da så kommer jag igång. Jag stämmer upp en sång. Maskineriet i kroppen "funkar", fastän det i hÖgerbenet dunkar av smärta. - Jag tar en tablett och det brukar sedan kännas ganska lätt, när läget är under kontroll och då blir det ingen sång i moll, utan det blir också i dag den 34:e psalmen av David och så har jag frid och kan lova Herren alltid och jag kan alltid prisa Hans namn, ty jag har kommit in i frälsningens lugna hamn.

------------------------

 

11/7 99.

 

60:e dagen.

 


Det sista lasset!

 

En dag skall jag köra det sista lasset, men kanske inte nu i solskensgasset, nej,det verkar inte bli denna soliga dag och kanske inte under min morgondag, men en dag skall det hända, när sista bladet i min livsbok jag lyckats vända. Jag vet inte om det blir en kall vinterdag, men jag föddes'en mytket-kall vinterdag! Kanske blir det en vår under ett ej helt avlägset år eller blir det kanske under hösten, när löven falla, som Herren täckes mig till himlen kalla, men det kan naturligtvis också bli en så'n här stekhet sommardag som i dag, men det verkar inte bli under sommaren detta år,

o

ty jag lever i dag - liksom i går och jag gör mig redo att köra ännu ett lass vid pass två och en halv vecka härefter till Alvesta och Du Herre,som vet mitt bästa, skall välsigna utgången från älskat Skåne-land* och Du skall välsigna ingången i smålänningarnas land

 

-------      Ps. 121:8.

 

12/7 99.

 

61:a dagen.


Plus och minus!

 

Att summera och räkna ner medan jag till Herren ber!

I mitt högra ben har jag smärta! Bra är inte heller mitt hjärta, men Jesus bar mina krankheter uppå trä! Jag får räkna med de'; allting är alltså väl för både ande,kropp och själ.

 

Summan blir:Jag stryker ordet "ack". Jag säger i stället "tack"!

 

-----------

 

13/7 99.

 

62:a dagen.

 


Du är den Ende!

 

Min trosbekännelse.

 

Du är den Ende

som gjorde att allting vände,

ty när Gud Dig sände

till denna jord,

så blev genom Dig Guds Ord

förkroppsligat här,

ty,Herre,kär,

Du var ju själv Ordet,

som kött blev vordet.

Du var med när allting blev till,

men denna värld som djupt gått "vill"

kunde endast räddas genom att Du människa blev

och skuldebrevet med Din sårade hand sänderrev.

Endast så kunde vi                skuldfria bli

och så få frid och                harmoni

i vårt hjärtas hus

och i hjärtat lyste in ett ljus,

som hade evigt liv               i sig

och för både dig och mig

fick livet nu mening och värde,

men denna tidens lärde

fattade ingenting av vad i världen och

            i våra hjärtan skedde,

när Jesus för oss dog och blödde,

men tredje dagen stod Herren upp igen

och blev vår personlige Frälsare och Vän ...

 

-------------

 

14/7 99.

 

63:e dagen.

 


Bönedag!

 

Försöker stilla mig i bön denna Nådens dag! Vill,Herre,i allt följa Din Lag. Jag tillbeder Dig min Gud. Höjer också i dag lovsångsljud! Jag vill lova Herren alltid, ty Han ger mig den Frid, som övergår allt vad vi tänka kan och Jesus,Du som är både Gud och Man, Du är med och leder färden också i dag genom denna världen, så att jag också i dag kommer ett steg närmare mitt rätta hem, som är det himmelska Jerusalem*..

 

*Hebr.12:22-24.

 

15/7 99.

 

64:e dagen.

 


Många_impulser!

 

En dag med manga impulser! Jag knappast ser klart,ty "stridsmolnen" hopade sig. Herre,jag beder till Dig. Låt kontakten med Dig vara orörd. När Din röst blir hörd, så lägger sig vågorna helt still' och vad jag innerst inne vill kan en verklighet bli. Du ger mig harmoni och ger också i dag den Frid, som var jag än sökte över all världen vid mer dyrbar än allt annat är och,Herre,även i dag Din Nåd mig bär ...

 

16/6 99.

 

65:e dagen.

 


I farten!

 

Jodå, jag är i farten! Jag lagar maten! Jag dammsuger! Jag lovsjunger och ber! Jag förbereder predikan i Sion -försöker hitta den ton, som jag med Församlingen vill sjunga med frigjord tunga, om jag får uppleva Nådens dag i morgon. Jag söker en andlig zon

o

än en gang pa denna blodbestänkta jord, där dock gäller,Herre,alltfort Ditt ORD

 

17/7 99.

 

66:e dage.

 


Helt överlämnad till Jesus!

 

Det enda jag vill,

Herre,när jag blir still'

är att helt-få vara Din

och så veta att Du är min.

Dina Löften är,Herre,många o ch

            mycket                  .. stora

och jag vill inget av dem förlora,

men,Herre,ett enda givit till mig personligen

som en hälsning från Dig

är tillräckligt när jag skall gå hem

till "Jerusalem".

 

I mitt hjärtas innersta släpper jag,Herre,

Dina Löften in och jag säger än en gång:Tack,Herre,att Du är min ...

 

-----------

 

18/7 99. 67:e dagen.

 


Åter i_predikstolen!

 

I går predikade jag åter Guds Ord på denna jord och Guds kraft blev spord i kraft av Guds Löften så dyra. Jag stämde min "lyra" och sjöng till Herrens ära en sång om Blod,Sår och Pina. Tack,Herre,att jag fick räcka Ditt Ord än en gång till de Dina samt till dem som Dina barn kan bli och s a få verklig Frid och harmoni

 

19/7 99.

 

68:e dagen.

 


Att skriva ner!

 

Pennan söker jag tidigt denna morgon! Så tar jag in en himmelsk ton 2 enom att åkalla Jesu namn. Oppen står även i dag min Frälsares famn, där jag kan vila om dagen blir mig för lång.. Snart nog höres sång och så är jag och många andra åter igen på gång. Så skall vi vandra ännu en dagsled och du "hänger väl med" och du går väl med till himmelen, där jag skall vara hos Jesus,min Frälsare och Vän. När jag vaknar i himlen behöver jag kanske ingen penna mer; i varje fall behöver jag inte skriva ner så som jag gjorde här på jorden. När min kropp stoft är vorden och jag i himmelen vaknat har, då glömmer jag det som var och jag häpnar över att se vad jag aldrig på jorden fick se och jag får höra vad jag aldrig på jorden fick höra och ingen skall störa min ro i mitt oförlikneliga himmelska bo ...

 

20/7 99.

 

69:e dagen.

 


Uppbrott!

 

Jag står nu inför ännu ett uppbrott! Det känns kampfyllt men också rätt och gott! Det är spännande;vad skall jag möta? Jesus,den gode Herden,skall mig sköta också i Kronobergs län. Men vad kommer se'n? Jo,jag väntar ett uppbrott till himlarnas Rike -ett rike utan like. När jag hunnit dit blir det ej något uppbrott mer, ty då jag avspänt ler mot en framtid utan slut, när jag slutgiltigt från denna jorden gått- ut ...

 

---------------

 

21/7 99.

 

70:e dagen.

 


Ny dag! -

Åter är en ny dag här! Jag beder:Herre kär, Låt mig få leva denna dag i o~ bruten kontakt med Dig. Dina Löften gäller mig och jag förtröstar också i dag på Din Nåd. Du tager vård

 

om mig,ty Du min Herde är. Över djupen Du mig bär och snart skall jag i himlen vara och fröjdas tillsammans med hela

Guds barnaskara.

 

22/7 99

 

71:a dagen.

 


Ännu kvar!

 

           Jodå,jag är ännu kvar!

           Tycks ha ännu ett antal da'r

           kvar på denna           jord.

           Jag fortsätter förkunna Guds Ord

           så länge tid

           ännu gives att predika de goda nyheterns

                                                       och Guds Frid

           i en värld

           av satan snärjd.

           Jag har fått min auktoritet i Jesu namn

           och seglar in i en trygg hamn,

           så snart resan är slut.

           Jag går då ut

           från allt som av ondo var

           och då får alla frågor sitt svar

           och vad intet Öra hört eller öga sett

           visar sig då vara i himlen för mig berett

                      -------------­

                      23           juli 1999.

                                 72:a dagen.

 

 


På_genomresa!

 

Jag är egentligen bara på genomresa;

det gäller att rätt sin karta kunna läsa,

så att man inte vilse går.

Sekunder,minuter,månader och år

går vidare i en ständig ström.

Man kan väl säga att livet                   är som en dröm!

Man var barn,yngling,man och nu är man

            gammal vorden.

Snart skall jag lämna jorden,

ty vårt liv varar ju sjuttio år

och långt liv är lika med åttio år.

Ja,vad blev det av det hela?

I mångt och mycket syntes jag fela!

Jag beder:Herre,gÖr något av resten av mitt liv

och tack,Herre,att jag under allt i Dig har

Evigt Liv!

 

24/7 99.

 

73:e dagen.


Jesus allena!

 

Hur allt sig vrider och vänder,

ja,vad som än händer,

så är Du Jesus den Ende för mig!

Låt Honom bli den Ende också för Dig,

ty när allt

kommer till allt,

så kan inga andra människor D' i hjälpa.

Människor brukar tvärtom varandra stjälpa

och många gånger gör de varandra illa.

Mycket blod synes människor ständigt spilla

ut på denna blodsbesudlade jord.

Jag förtrÖstar av hela mitt hjärta,Herre,på Ditt Ord

och Jesus Du är min enda Tröst -

sommar,vinter,va*r och höst,

ja,från livets början till dess slut,

ja,ända till jag lämnar världen och går ut

och så in i himmelen,

för att förenas med Jesus,min Brudgum och Vän.

 

25/7 99.

 

74:e dagen.

 


Bemärkelsedagar!

o

I dag fyller min svager Karl Erik 75 år.

Man skulle möjligen kunna tänka             sig 55 år!

Det är underl-lgt-det här med bemärkelsedagar

och livets egna lagar!

En del lämnar detta livet i tidiga år,

andra går här år efter år

tills de blir 70,80 eller 90 år

och en del blir till och med 100 år.

men ändå:Tänk vad tiden går ....

Jag minns Karl Erik som ung student i Lund

            på 40-talet

och så gjorde han valet

och slog in på lärarbanan.

Man kan ännu märka vanan,

som sitter i hos läraren vad gäller pedagogik.

KariErik är ett original,han är                      ingen annan lik.

Karl Erik har gjort mig många tjänster genom åren,

ty han hör till "diakonkåren"

eller är med andra ord hjälpsam                och serviceinriktad

och därför är han av mig högt aktad

och som det brukar va'

sa ropar jag i da

hurra,hurra,hurra,hurra ...

 

--------------

 

26/7 99.

 

75:e dagen.

 


Klar för avfärd!

 

Nu är jag klar att resa till Alvesta. Man skall ju ej fästa sig för hårt vid någon plats, när man väntar på ett himmelskt palats. Jag är på vandring hemåt och uppåt och snart en dag så vandrar jag in i himlen,Herre,som Din. Jag har ju medborgarskap i himlens sälla värld, där jag fri från varje band i vilket jag hotades bli snärjd skall vara och sjunga jag skall:"Tryggare kan ingen vara, än Gud lilla barnaskara".

 

28/7 99.

 

77:e dagen.

 


Dagarna är räknade!

 

Nu blir mirfa dagar i Mörarp inte många härefter. Nu blev det bara en parentes detta--. med Hälsingborg, fastän bygden här är något av en "släktborg" för släkten Lundgren, men eftersom timmen är sen, så måste jag vidare vandra tillsammans med andra i pilgrimsskaran. Jag har insett faran i att slå ner mina bopålar slltfört hårt. 81 Jag och mitt och vårt" kan bli band som binder oss kvar här på jorden. Innan min kropp stoft är vorden, så vill jag ha allting klart, då det är uppenbart, att jag snart har fullbordat mitt lopp och medan jag löper vidare vill jag be­vara i mitt hjärta ett levande hopp.

 

-----------------

 

28/7 99.

 

77:e dagen.

 


Nu kommer bilen ...

 

Nu kommer bilen som skall föra mig och vad jag äger till den adress jag h ä r utsäger: Allbotorget 4 Alvesta Koronobergs län. Vad som kommer se'n vet jag ej nu men jag vilar ju i Herrens händer nu och alltid och Guds Frid får jag äga som en ständig ström och en dag blir min dröm verklighet i det jag är med att be­folka himlen tillsammans med alla de heliga och Jesus, min Brudgum och Vän.

 

-----------

 

29/7 99.

 

78:e dagen.

 


Nu är_jag_här!

Nu är jag här! Förut var jag där i Skåneland. Nu har jag i Småland mitt bo! Jag har ro, ty jag har kommit till den stad, där jag glad kan reda mitt läger. Herre,Din Nåd Överväger allt vad jag tänka kan, ty Du Jesus,Gud och Man, är nu och i evigheternas evigheter min salighets grund och en mera hållbar grund att bygga på Jesus än Ditt Ord finns inte på denna jord. Så är jag nöjd och under Din vilja böjd! Herre,allt är nu väl för både ande,kropp och själ!

 

-------------

 

30/7 99.

 

79:e dagen.

 


Första_lördagen i Alvesta!

 

Första lördagen i Alvesta blev mycket intensiv! Det blev något av riv­start Över det hela! Ingenting syntes fela av vad jag behöva kan. Snabbt,under mycket arbete dagen svann och nu sitter jag här och är gripen och glad över att jag funnit "rätt stad", där jag skall skjuta skarp med Evangelii kanon. Här skall jag ta ton i Jesu namn och visa människor en säker hamn i en mörk och otrygg tid, där vi dock kan få äga i hjärtat Guds Frid ...

 

31/7 99. 80:e dagen.

 


Första söndagen i Alvesta!

 

Första söndagen i Alvesta blev lugn och stilla. Undantagen från denna världens villa gick jag till ortens pingstkyrka, för att Herren Jesus dyrka. Man bad,talade och sjöng ur sångboken Segertoner. Man borde rejält ha lyfts från denna jordens märka zoner till skänsångens toner, men har inte gnistan försvunnit från frikyrkans gudstjänster? Jag ser ett stort behov efter förnyelse i och genom Anden, så att vi kan lösas också från de religiösa banden. Om detta ber jag nu den första söndagen i Alvesta och söka jag vill denna platsens allra bästa

 

1/8 99. 81:a dagen.

 


Första arbetsveckan inleds i Alvesta!

 

Nu börjar jag jobba här och,Herre,kär jag beder Dig om ledning dag för dag, så att jag kan leva Dig till behag. Du vet exakt vad denna dag bär i sitt sköte. Vid varje möte,Herre, med människor:Gär mig till ett "Kristusbrev" Du Herre sönderrev med Din blodiga hand mitt skuldebrev, så att jag kan vara fri att tjäna Dig i dag och varje dag jag har kvar till dess jag till himmelen far.

 

2/8 99.

 

81:a dagen.


Herren - min Läkare.

2 Mos.15:26.

 

Bra läkare har jag haft. Jag fått läkedomskraft genom naturliga läkemedel Dock:det har kostat mången sedel.

 

Herren   är doch min Läkare -

         fullkomligt i sitt slag.

Om blottjag håller genom Anden

Din Lag, sa vill Du nu och alltid vara min Uppehållareoch mitt städ och frisk får jag vara,när jag äter Ditt

Ord som är Livets Bröd.

 

-------------

 

2/8 99.

 

82:a dagen.

 


Morgon randas!

 

Morgon randas till ny dag!

Jag möter denna dag..med välbehag!

Jag är inte till åldern så ung-måhända,

men när åter i dagboken ett blad jag fått vända,

så ser jag fram emot något Du                Herre i dag i be­

            redskap har.

Möter jag någon som sorgsen var,

så hjälp mig Herre förmedla ett tröstens ord.

Hjälp mig Herre att duka Ditt               bord med "Livets Bröd",

som ju betyder att inte av vanligt bröd

allenast lever människan,men av Ditt Ord -

det rena och det klara.

Herre,Du vill uppenbara

något från Dig själv i dag

och hjälp Du mig att lyda Din                     Lag,

som ger klarhet Över vägen i dag

och om jag är än så svag.

o

sa ger Du mig styrka och kraft,

ja,Du ger mig mer än jag någonsin haft ...

 

4/8 99.

 

83:e dagen.

 


På __gång!

 

Jag är intensivt på gång! Sjunger varje dag min lovsång till Herrens ära! Vill lära mig vila i Herren vad som än händer, ty jag vet att allt Herren till rdo vänder. Så går jag vidare annu en nådadag och vill också i dag leva till

Herrens behag.

 

5/8 99.

 

84:e dagen.

 


­

        På_väg_till ännu en intervju!

      En del tror att det är för att jag vill vara stor!

        De tror att högmod i mig bor,

        men att bjuda på sig själv

        och lämna ut sig själv

        för det budskap man har fatt

        är både viktigt och gott.

        Det är ju goda nyheter som till allmän­

                    heten skall ut,

    4    så jag blåser högljutt "salut"

     för Jesus och Hans ord

        var som helst på denna jord

                6/8 99

                85:e dagen.