Förord

Det här är - som Du säkert märker - en lite speciell skrift. "Resten av mitt liv..." - Jag skriver ingenting om nedräkning, även om sjuttiotvå år eller i det närmaste sjuttiotre år är en rätt lång tidsperiod av en människas liv. - Nej, jag skriver om "Resten av mitt liv...", ty om Gud vill och jag får leva, så väntar jag på mitt livs finaste och bästa dagar framöver...

Många har väl med mig undrat över vad de närmaste i detta livet tänkte och kände och kanske då inte minst vid livets finalkamp. - Den här poetiska journalen tillägnas Birgit nu i samband med hennes sextioårsdag den 22 november 1999, men jag tillägnar också mina barn och barnbarn och för övrigt släkt och vänner denna skrift.

Jag har hoppats att få ge Er alla en glimt av huru jag känt det vid mitt livs finalkamp. Jag har använt den penna jag fått för att söka finna "poängen", som funnits där de olika dagarna. Från mitt hjärta och från min skrivmaskin har skriften fått gå i tryck, utan att jag varken orkat eller tycker mig ha hunnit så att säga läsa korrektur.

Alvesta den 3 november 1999

Med varm hälsning,

tillgivne Tore.

 

 

 

Första dagen av resten av mitt liv!

Jag har levt sekunder,månader och år!
Jag har sett vinter,sommar,höst och vår,
men nu ser jag framåt -
sjunger en glad låt -
ber Gud välsigna resten av mitt liv.
Jesus har lovat mig Evigt Liv,
så när mitt liv på jorden är slut,
går jag visserligen ut,
men samtidigt in i en värld full av kärlek,
glädje och frid.
Jag är då Din Jesus alltid, ja, i evigheternas
evigheter.

____________

13 maj 1999

 

Läkedom i Jesu sår!

/Min mor skrev i sin dagbok den 16 april 1917: Det blöder väl
fast inget vapen skvallrar, när striden står i hjärtats dolda kamrar./

Visst hade jag blödande sår
i dag och jag fällde tår på tår.
Det gjorde ont i mina sår
och smärtan var intensiv och svår.
Men så vände jag mig till Honom som
kan läka sår,
till Honom som på Golgata gjorde allting väl
Och läkt jag blev på nytt till ande, kropp och själ.
Jag har fått läkedom i Jesu sår
och Löftet därom gäller dag för dag och år från år!

__________________

14 maj 1999.

 

Att varva ner!

I dag har jag bara varvat ner -
nödvändigt ibland!
Uppåt mot himlen jag ser.
Kanske har jag inte så långt kvar
av mina da'r!
Dock några ärenden skall jag ännu
för Herren gå
innan jag helt förlossad i himlen
skall stå!

_______________

15 maj 1999.

 

Söndagsmorgon!

Jag försöker få in i himmelens ton
också denna morgon,
ty så många röster pockar på
uppmärksamhet,
men jag vet,
att gemenskapen med Jesus Krist
är först och sist
vad jag behöver varje dag och stund.
Jesus är ju den fasta grund,
som jag vilar på
både när jag ligger, sitter eller reser
mig för att gå.

________________

16 maj 1999

 

 

Jag stod upp och gick!

Jag var trött i mina ben

och ville kanske egentligen inte gå upp,

men se'n gick jag ändå upp

och lopp

iväg till post och affär

och jag jobbade på "lite här och lite där"

med arbeten jag borde klara av i dag

alldeles frånsett om jag är stark eller svag...

 

17/5 1999.

 

 

På_gång_igen!

I dag är kroppen mer alert.

Det är värt

att notera!

Mina ”hjul” börjar rotera

åter igen.

Man måste vara vän

med sig själv och sin kropp,

för att bibehålla sitt hopp

om att alltfort kunna fungera

som präst

d.v.s. fylla arbetsuppgifter där

man kan fungera bäst

 

 

18 maj 1999. Dag nr 6


Uppehållen av Dig, Herre!

Du uppehåller mig, Herre, med Din Rättfärdighets högra hand medan jag vandrar vidare mot himmelens land!

Det var ju detta löfte Jesaja gav, Herre, å Dina vägnar

i gamla tider.

Nu tiden lider,

men Herre Ditt löfte står kvar

alla da’r.

Så behöver jag ej frukta mer,

utan jag ler

mot dagar jag ännu ej sett,

ty jag litar på att Du Herre leder mig rätt!!

 

19 maj 99.

Dag 7

 


Fri från det förgångna!

Herre,jag gjorde säkert mycket galet
                    inför Dig i går.
Skulle jag tänka därpå mycket illa
                        jag mår,
men allt Du förlät och plånade ut;
så allt blev väl till slut
på grund av Golgata kors,
där Du dog för oss.
Så får jag stänga dörren bakom mig
och vandra frimodigt vidare på Livets stig.
Nu kan jag alltså vara glad och se framåt
och sjunga en mycket glad låt.
All ära för detta tillhör Dig Guds Lamm,
som tog på Dig all min synd och all min skam.

 

                       ----------

 

                                 20/5 99.

                                Dag nr 8

 


Åter hemma!

 

Jag kom hem i dag
efter att ha varit borta ett tag.
Vilken skön känsla att vara hemma,
ty här hemma brukar allting för mig stämma,
men tänk en gång när jag kastat ankar i den
                            himmelska hamnen,
där Jesus öppnar famnen.
Det blir - som Skriften säger - vad intet öra hört
                                    eller öga sett,
men vad Gud åt mig berett.

 

 

                      ------------

                                  21/5 99.
                                    Dag 9.


Pingstafton!

0,vad många minnen som strömmar till!
Det är så jag knappast kan sitta still,
fastän mitt högra ben inte riktigt vill följa med;
men då tänker jag på vad Du Jesus led
och vad Du sagt
med gudomlig auktoritet och makt:
”Ni har blivit helade genom Mina sår.”*
Tack,Herre,att det gäller i dag liksom i går!

                                    *1 Petr.2:24.

                ------------------

                               22/5 99

                             IO:e dagen.


Pingstdag 1999!


Pingst än en gång!
Åter igen höres sång
i hänryckningens tid!
Kärlek,glädje och frid
är vad Anden ger!
Jag böjer mig i ödmjukhet och ber

om mer av Andens kraft
än jag någonsin haft,
ty nu går det åt mycket kraft
innan för evigt bärgad jag står
och den oförvissneliga segerkransen får!


                    ----------------

                           23 maj 99.
                           11:e dagen.


Sångkassett!

Fullbordade en sångkassett!

Allt gick så lätt!

Det var så härligt att sjunga

                    Evangelium
för den som är blind,döv och
                      stum,
ty i Evangelium finns frälsande kraft
och helande kraft.
Tänk,att alltfort få bära fram Guds Ord
                           i tal och ton
och så få röra sig alltfort i en andlig och
                            himmelsk zon.


                 ---------------------

                               24/5 99.

                               12:e dagen.


Bra_dag!

Allt gick bra
i da’ !
Jag gick åsta’
till post och bank
och var se’n ej mera pank.
En banktjänsteman visade stor
                    vänlighet
och jag smet
in i affär’n och handlade vad av be­-
                       hoven påkallat var
och så fick jag av Birgit ett så fint svar
och jag fick en kassett från Sara,
vår nu så stora men ändå lilla rara.

Nu har det blivit kväll
och genom Guds Nåd och Trofasthet säll
varvar jag ner
och innan jag somnar in till Herren jag ber...


                   ----------------------

                                  25/5 99.
                                  13:e dagenJag lever!

 

Jag lever också i dag
och vill leva helt till Herrens behag!
Jag andas,hjärtat slår!
Jag är uppe,jag står och jag går!
Jag slappnar av och vilar i Gud!
Beder tyst,utan ljud!
Beder för dem som står mig nära -
för dem som är mina kära!
Beder också för dem som är utanför
himmelrikets dörr.
Hjälp oss Herre att hälsa dem välkommen
                                   hem,
att de ... förenas med alla dem,
som funnit sin vila i Gud
och som höjer till Herren lovsångsljud.


                  -------------------

                               26/5,1999.
                               14:e dagen.


Att ha ”livets_ljus”!

Andens liv i mig är ”livets ljus”!
Din Ande,Herre,bor ju i hjärtats hus!
Trots livets besvärligheter
och negativa omständigheter,
så ser jag framåt och uppåt
och jag sjunger en vacker låt,
ty Du,Herre,har givit mig så mycket
                       att glädjas över,
ja,Du har givit mig allt vad jag behöver
och när resan är slut
får jag gå ut
och för alltid vara hemma hos Dig,
som så rikt välsignar mig.


              -----------------

                          15:e dagen.
                          27/5 99.


Glad dag!

Jag är glad ida’,

ty Birgit och jag har det så bra ...

Försoningens under har skett

och allting känns så lätt,

ja,allting känns inte bara lätt

utan också helt rätt.

Gud Du är så god och uppehåller mig

                till själ och kropp

och det ger mig hopp

om ännu en tid i helig funktion

i tal och i ton,

där jag Evangelium får föra ut.

Tack att Din Nåd tar ej slut

utan är ny

varje morgon som synes gry...

 

             -----------------

 

                   16:e dagen.
28/5 99.


Lördag_igen!

Lördag igen
min vän.
Tidigt upp
innan galit hade grannens tupp!
Tog min hjärttablett,
för att hjärtat skall slå rätt...
Mycket arbete med kassetter som
                      skall ut
innan dagen är slut.
Förväntar mig helgmålsringning i
                 kyrkan här intill
och budskapet är:Gå ner i varv och
                 var inför Gud still’!
I kväll ”Eurovision Song Contest”
                 och svenska Charlotte
förväntas eventuellt ta hem en ”segerpott”.
Den som lever och tittar på
får se vart segern behagar gå.

                   --------------

                              29/5 99.
                              17:e dagen.


Ännu en dag!

Dagbokens vita sida

kom mitt hjärta att svida!

Skriv,Herre,genom Anden något av värde.

Vad Bibeln lärde

och lär vill jag stå för vad som än händer.

Hur sig allt i denna världen vänder,

så vill jag vara,Herre,helt överlämnad åt Dig

och jag vill gå också i dag på ”Livets stig”

eller med andra ord på den väg som uppåt och

                                   hemåt går,

ty Herre på Din väg så bra jag mår...


                --------------------

 

                              30/5 99.
                              18:e dagen.

 

 

Att bli stilla!

 

Har jobbat rätt hårt några da'r;

en aning svettigt det var ...

I dag skall jag bli stilla

i denna världens villa,

så att inte de många rösterna förvillar mig.

Jag beder:Herre,hjälp mig

den tid jag har kvar,

så att alla mina återstående da'r

blir mättade av Din nåd och kraft.

Jag vill ha mer kraft

än jag någonsin haft,

ty i denna tidsålders sista strid

behöver jag Din outsägliga Frid

och jag behöver den Smörjelse,som bryter Satans

                              bojor och band.

Jag vill härefter,Herre,alltid gå ledd av Din

                                sårade hand!

 

           ---------- 

31/5 99.

19:e dagen.

 


För alltid Din, Herre!

 

Mycket har hänt

och mer kommer att hända,

när äter ett blad jag vänt

och flera blad blir säkert vända

framöver om jag leva får,

men,Herre,medan tiden går,

så är jag för alltid Din,

ty,Herre,Din

jag var redan från evighet,

ty jag vet,

att Du utvalde mig redan innan världens

                       grund Du lade.

Det var ju Du som sade

DITT BLIV till mig

och jag tackar Dig,

som omsluter mig

på alla sidor alltid

och det borgar för,Herre, att jag

                      för alltid

får höra Dig till

och nu och alltid

kan hos Dig jag vila still'.

 

              ----------

 

1/6 99.

 

20:e dagen.

 

 

 

Varje dag är ett äventyr!

Javisst,varje dag är ett äventyr!

Jag är glad att det dock är Herren som styr!

Jag har för länge se’n överlämnat rodret i

Herrens hand,

ty Herren som råder över alla människor och

varje land

på hela denna jord

Han har det avgörande ORD

inför vilket all annan auktoritet

måste böja sig.

För mig

innebär detta trygghet

också i dag,ty jag vet,

att Herren som styr vänder

allt till godo för mig också i dag.

Så vilar jag då i Herrens händer

och leva jag vill till Herrens behag.

 

                  ----------

 

2/6 1999.

21:a dagen.

 

 


Uppehållen - trots allt!

 

Tycker att jag nästan fick krypa ur sängen i dag,

men fastän jag kände mig mycket svag,

så är jag,Herre, uppehållen av Din Rättfärdighets

                                   högra hand.

"Bojor och band"

löses upp,Herre,av Din smörjelse och kraft,

ty Du har ju sagt

genom profeten Jesaja att Din smörjelse bryter

                                    alla ok.

Så får jag än en gång lägga av "sorgens dok"

och jag får stå upp och gå i seger

och Herre i Din seger

finns uppståndelsekraften tillgänglig för mig

och med raska steg går jag vidare på den smala stig,

som leder till himmel och evigt ljus

och,Herre,i Din himmel, behövs ej ens något tempelhus.

 

                    ---------

 

3 juni 99.

22:a dagen

 

Uppehållen - trots allt!

 

Tycker att jag nästan fick krypa ur sängen i dag, men fastän jag kände mig mycket svag, så är jag.Herre«rpehållen av Din Rättfärdighets högra hand. "Bojor och band" löses upp,Herre,av Din smörjelse och kraft, -ty Du har ju sagt genom profeten Jesaja att Din smörjelse bryter alla ok.

 

Så får jag än en gång lägga av "sorgens dok"

och,jag få stå upp och gå i seger

och Herre i Din seger

finns uppståndelsekraften tillgänglig för mig

och med raska steg går jag vidare på den smala stig,

som leder till himmel och evigt ljus

och~Herre,i Din                     himmel            behövs ej ens något tempelhus.

 

3 juni 99. 22:a dagen

 


TRONS PREDIKAN!

 

Sara predikade tro för mig vad gäller min kropp och jag fick nytt hopp, ty tron kommer ju just därav att vi predikar Guds Ord. Jag tog emot Guds Ord om helande i min rygg och jag kände mig med enyså trygg, ty intet är ju så oryggligt som Guds Löften är. Så jag säger:Tack,Herre,att Dina Löften mig bär.

 

--------- 4/6 99.23:e dagen.

 


Likväl hoppas_jag!

 

Förstår ej mitt bäcken, när jag i dag "knyter till säcken". Jag känner mig långt ifrån bra i da', men jag har hoppet kvar och det vilar i dag och alla da'r, Herre,på Dina Löften i Ordet och på detta att Du Jesus själv var Ordet, som blev kött och på dett4att Du på

Golgata kors bar synd,sjukdom och förbannelse i Din

Alltså hoppas jag            kropp för oss.

 

också i dag ...

                        ----------

 

5/6 99.

 

24:e dagen.

 


Som aldrig förr 100%-ig_överlåtelse!

/Tag del av George Whitefields prästvigningsbön i Emil

Gustafssons samlade skrifter sid 13-14.S.id 15-16 i ny upplaga./

 

vara Din,Herre! om mig,Herre,

 

från sa av Ditt

 

Som aldrig Herre,till Vad än som jag ber: Låt mig he Du tog ju redan som och löste genom kraf

 

förr överlämnar jag mig, Dig! sker

 

it få hand barn mig ten

 

tåns garn på Golgata ut­gjutna Blod. Herre,Du har varit mot mig så god och nu får Du ta hand om rodret varje dag och skulle jag vara än så svag. så får Du som var med när mitt liv började spira också vara med när jag skall fira overgången till det himmelska en gång under lov och pris och sång.

 

6/6 99.

25:e dagen.

 


Hem_igen_till_Mörarp!

Efter besök i Ängelholm vänder jag äter till Mörarp!

Det blir därmed nytt avstamp

mot den plats där jag haft ett tillfälligt bo -en plats där jag temporärt funnit ro på vägen hem mot Jerusalem! Det är,Herre,på grund av Ditt Evangelium som jag alltfort har en uppgift att sköta! Vad jag sedan får möta den sträcka jag har kvar, alltså under mina återstående da'r, det är förborgat som en hemlighet,Herre,hos Dig, som också i dag rikligen välsignar mig ...

 

7/6 99. 26:e dagen.

 


Rolig dag!

Det var en rolig da

i da'!

Jag orkade gå till affär'n

                      för inköp,

utan att              jag direkt "stöp"...

Fick alltså ytterligare tro för

att jag kör

          vidare ett tag till,.

innan jag definitivt,"ligger där still'",

men när den sista dagen är här,

                    jag med Jesus att gå upp "ovan där",

varest inga moln mer på min himmel jag ser,

utan salig och lycklig jag ler

i tacksamhet Över att hemma få vara

tillsammans med hela min syskonskara ...

 

 

 

8/6 99. 27:e dagen.


Ensam - men ändå inte ensam!

 

I dag är jag helt ensam, men ändå inte ensam, ty Jesus,Guds Lamm, och de heliga änglarna är här. Jag beder;Herre kär, hjälp mig att alltid inse att jag har nog i Dig. Jag beder,Herre,mig vig den tid jag har kvar att steg för steg kunna tjäna Dig. Hjälp mig att visa många att Du har svar på frågorna om liv och död. Du ger det Livets Bröd, som allena kan mätta min andes hunger. Jag är ren i Ditt Blod och prisar

Dig i "nya tungor"..

 

9/6 99.

 

28:e dagen.

 


Över förväntan bra!-

Mindre värk i ben och rygg!

Kände mig åter trygg

med tanke på min nu rätt             åldriga kropp.

Jag fick faktiskt nytt hopp

och all ära tillhör Guds                        Lamm,

Jesus,som på sig tog min             sjukdom,min synd

            och min skam.

Herre,jag bekänner inför                   Dig på nytt

1 Petr.2:24 varje morgon                        som grytt.

I Dina sår är jag alltså                  helad vorden,

Herre,jag tar Dig exakt på Orden ...

 

----------

 

10/6 99.

 

29:e dagen.

 


Så mycket hände i dag!-

 

Ensam i huset, men tänt är ljuset, ty det är regnigt och mörkt i dag.

 

Känner mig egentligen fortfarande i kroppen svag, men jag är uppe och på gång. I dag:Mycken sång och inspelning av ä kassett. Det kändes skönt oc , lätt! Nu är det kväll och man skall diskutera EU-val i TV. Jag skall se, men har ju redan röstat västerpartiet som sagt definitivt nej. Jag rekommenderar dej att också säga nej, ty EU är inte något bra. Det är vad jag till flera personer i da' sa' ......

 

11/6 99.

 

30:e dagen.

 


Lördag!

 

Lördag -veckans sista dag! En kommande helgdagsafton skall jag ta ton hemma hos Jesus. Ett kraftigt brus skall höras i himmelen, då Jesus,min Vän, av Nåd hälsar också mig väl~ kommen hem till det himmelska Jerusalem. Eftersom,Herre,Ditt Blod gäller och Levande Vatten inom mig väller, så räknar jag med,Herre,att rum Du för mig berett i himlen och vad intet öga sett eller ära hört skall jag,Herre, undfå, när därhemma jag snart skall stå ....

 

------------

 

12/6 99.

 

31:a dagen.

 


EU-dag!-

 

I dag är det EU-dag! Delegater skall väljas från många europeiska länder och man vrider och vänder på åsikter fÖr och emot EU-parlamentet. Många tycker man vet, andra tycker man ingenting vet. min rÖst blev åker igen en protest och jag skall i kväll hålla fest, om Vi`proetstanter" och nej~sägare vinner. Bäst vore om EU färsvinner från vår nordiska front, ty EU står ju fÖr såå'nt, som innebär diktatur och sådant vill vi komma snarligen ut ur.

 

--------------

 

13/6 99. 32:a dagen.

 


Måndag! -

 

Måndag - i stillhet, ty jag vet, att jag behöver ibland gå ner i varv. Jag är sorglös som en sparv! Herren sörjer för mig och,min Vän,Han sörjer också för Dig! Så slappna då av, ty i dopets grav fick du ju sänka ner Ditt gamla liv och nu Du ser en källa med Levande Vatten välla fram från Jesus,det blödande Guds Lamm, och denna källa gör att Du behöver

ej törsta mer, ty denna källa ger Dig allt Du behöver och det blir flera korgar över ...

 

-----------

 

14/6 99.

 

33:e dagen.

 


Mycket tidigt_på_gång!

 

I dag är jag mycket tidigt på gång och på språng. Inte vet jag riktigt allt som skall hända. Jag vill mig bara Herre vända till Dig som fått ta hand om mig och mitt liv. Jag beder:Skriv vad Du vill på mitt livs vita sida i dag. Lyda jag vill Din Lag! När aftonen kommer vill jag ge en resum~ och jag vill gärna på TV se hur Sverige blir världsmästare i handboll - min ungdoms spännande sport. Jag la' "skorna hyllan" tidigare än jag kanske borde ha gjort, men nu gäller det att besegra det ryska laget och vinna det avgörande slaget ....

 

------------

 

15/6 99.

 

34:e dagen.


VM-guld 1999 i handboll!

En hyllningsdikt.

 

            Vi är ej flest -

            8 miljoner,men bäst

            vi är i handboll ändå.

            Låt oss alla stå

            upp och tacka med ovationer

            vid alla Sveriges            "stationer"!

            Vilken laganda!            Vilken kämpaglöd!

            Låt oss ge detta            lag allt stöd,

            så att våra ambassadörer de även

                        framöver vara kan.

            Pojkar - en fantastisk seger Ni vann

            och vår hyllning nu tag!

            Ni är världens bästa lag!

            I varje svensk                  stuga bör vi fira med

                        en hejdundrande fest,

            ty i handboll            är vi "världsbäst"!

 

För mig blev detta - liksom för Paulus        en stark för-

kunne~se om att.helhjärtat söka-den oförgängliga segerkransen. Se: 1 Kor.9:24-27.

 

--------------------

 

16/6 1999.

              35:e dagen.


Ny_dag!

Ny dag -

solig sommardag!

På väg mot sjuttiotre

och jag             får se

vad denna dag skall bära

          i sitt sköte,

men eftersom jag skall ut

innan dagen är slut

så blir             det säkert något möte

med människor

som liksom jag bor

pa denna jord.

o

Säkert kan jag saga nagot vänligt ord innan jag går vidare hem till det himmelska Jerusalem.

 

-----------

 

17/6 99.

 

36:e dagen.

 


Allt väl!

Allting gick bra också i da'; Om också jag trätt är i ben och rygg, sa ar jag dock trygg, ty jag överlämnat mitt liv till Jesus Krist och helt sant och visst det är att hemåt det bär och snart är jag där, varest ingenting mig oro ger och Jesus jag ser precis sådan som Han är och hemma jag ar och mitt hem ligger i landet högt "ovan där" Gen~

----------

 

                                18/6 99

 

          37:e dagen

 

 

 

 

 

 

 

Index