Kurt Ingebrands dikt till minnet av Tore Forslund

 

Tore,nu har du gått din sista Resa

din Strid du kämpat Ut.

Nu vilar du i din Faders Hem.

Vi Spelade och Sjöng Tillsammans om Jesus

som Öppnat Vägen till Paradisets Land!

och Guds Jerusalem.

 

Kör:

Nu din stämma har tystnat

men klingar så mycket Ljuvligare

där du nu Är.

 

Tore vi ses igen

tiden den ilar så fort

vår vandring här är blott

som en Droppe av Evigheten Där.

Där vi evigt skall Sjunga med Jesus

som Räddade oss hem

Till Guds Eviga Hem utan Tårar.