Också detta år...

Dikter av Tore Forslund.

Trilogi.

DEL I med förord.

DEL II-I(Flyttfåglarna)

DEL III-I (Stillhet och tystnad inför Gud!)

DEL III-II

DEL III-III