Välkommen till www.ToreForslund.com

 

Det har nu gått några år sedan Tore gick hem som vi säger i troende kretsar. Vi har en oerhörd tacksamhet till alla som involverat sig på ett eller annat sätt att upprätta dessa sidor eller engagerat sig i tidskriften En Ropandes Röst i öknen. Många har valt att hjälpa till anonymt varför vi inte offentligt kan nämna alla vid namn. Men, ni vet vilka ni är och tack för all hjälp!

Allt eftersom åren rullat på har det växt fram en längtan inom mig att föra vidare Tores arv. Han lämnade ingen egendom efter sig. Inga aktier i globala bolag. Inga fonder eller konton med besparingar. "Bara" sitt liv. Över femtio år av vandring med Gud. Många misslyckanden, brustna hjärtan och svåra familjesituationer. Men, också segrar, framgångar och uppenbarelser. Massor av dikter, predikningar, tankar och funderingar.

.I den mån vi har tid och kraft kommer lite i taget att publiceras av det som Tore lämnat efter sig. En del på denna hemsida och något i varje nummer av En Ropandes Röst i öknen. Många upplever att människor över hela landet mer än någonsin behöver den gedigna förkunnelse som Tore stod för i en tid där många troende verkar ha tappat fotfästet i de olika andliga strömmar som flyter fram. Hjälp oss be att dessa sidor och tidningen kan få fullfölja denna vision och på ett värdigt sätt föra stafetten vidare. Vill du prenumerera på tidskriften ERR v.v. skicka en mail med namn och adress eller skicka ett kort till Tillflykten c/o Forslund, Högåsagatan 15, 570 34 Bruzaholm. Prenumerationsavgift: Frivillig gåva.

www.toreforslund.com kommer att "städas upp" lite v.g. layout och innehåll efterhand. Ditt tålamod med brutna länkar och något svårnavigerade sidor uppskattas innan dessa sidor hunnit uppdateras/moderniseras.

En del av Tores material får granskas med den kunskap och insikt vi har idag. Paulus visar vägen här med “Pröven allt och behållen det goda”.

.

>>> Gå vidare

 

                                                                              

webmaster@toreforslund.com

 


 

 

 

 

 


 

Statistik från den 31 maj 2001